Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Vit E on Secretion of HSP-70 in Testes of Broilers Exposed to Heat Stress

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.19, sa.2, ss.305-310, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effects of alpha-lipoic acid, vitamins E and C upon the heat stress in Japanese quails

JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION, cilt.96, sa.3, ss.408-415, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of tibial dyschondroplasia on metabolic parameters in broiler chickens

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.59, sa.4, ss.271-277, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Meat quality of heat stress exposed broilers and effect of protein and vitamin E

BRITISH POULTRY SCIENCE, cilt.53, sa.5, ss.689-698, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of High Amounts of Wheat Gluten Meal and Corn Gluten Meal Added to the Diets on Some Serum Parameters in Rats

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, cilt.8, sa.3, ss.698-701, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Thyme Essential Oil Added to Quail Diets on AntioxidativeMetabolism in Breast Meat

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.142-147, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bıldırcın Rasyonuna Katılan Kekik Uçucu Yağının Göğüs Etinin Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.31, sa.3, ss.153-158, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etlik Piliç Rasyonuna İlave Edilen Fukoksantinin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, sa.11, ss.1379-1382, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzu Rasyonuna Yucca Schidigera Tozu İlavesinin Rumen Total Protozoa Sayısı ve pH sı Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.159-165, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Kangal köpeği yavrularında bakım-besleme

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi, sa.10, ss.44-47, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Effects of Vitamin E Tocopherol acetate on Serum Lipid Profile Ca and P Levels of Broilers Exposed to Heat Stress

Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences, cilt.3, sa.2, ss.105-110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakım ve Beslemenin Neonatal Dönemdeki Kuzu Ölümlerine Etkisi

Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences-Internal Medicine-Special Topics, cilt.1, sa.3, ss.24-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saponinlerin Hayvan Beslemede Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, sa.3, ss.221-229, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The of wheat and corn glutens added to in diet of female rats histopathological investigation of the effects of on uterine

Ganud International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics, Gaziantep, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019

Chemical structure of glutens and its importance in nutrition

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2019, ss.241-250

The effects of soybean meal, wheat gluten and corn gluten on serum lipid profile in male rats

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

Histopathological and immunohistochemical changes in the lung caused by oregano essential oil added to the rations of lambs

VIII. UMTEB Internatıonal Congress OnVocational Technical Sciences, Sivas, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019

Comparison of antioxidant metabolism in kidney and heart tissue of broilers rearing in cage and floor housing systems

VIII. UMTEB Internatıonal Congress OnVocational Technical Sciences, Sivas, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019

Hayvan Beslemede Yem Katkı Maddesi Olarak Aromatik Bitkilerin Kullanımı

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018

Yetiştirme Sistemlerinin (Yer ve Kafes) Etlik Piliçlerde Karaciğer, Göğüs ve But Eti Dokularında Antioksidan Metabolizma Üzerine Etkileri

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018

Etçi Piliçlerde Görülen Ayak Hastalıklarının Beslenmeyle İlişkisi

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir-Ürgüp, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.683-685

Broilerin Sıcaklık Stresine Adaptasyonu Vitamin C ve A Lipoik Asidin Metabolik Cevaba Etkisi

VI. Ulusal (Uluslar Arası Katılımlı) Hayvan Besleme Kongresi, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2011, ss.316-320