Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Synergistic effect of sono-photocatalytic processes on sludge disintegration

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, vol.38, pp.1660-1668, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier

Sludge disintegration using UV assisted Sono-Fenton process

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Estimation of irrigation water quality index with development of an optimum model: a case study

Environment, Development and Sustainability, vol.22, no.5, pp.4771-4786, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier

Fenton process effect on sludge disintegration

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH, vol.30, no.1, pp.89-104, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Sewage sludge disintegration by electrocoagulation

International Journal of Environmental Health Research, vol.29, no.5, pp.531-543, 2019 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH FOR MODELING OF Ni(II) ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION BY PEANUT SHELL

ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S, vol.25, no.4, pp.581-604, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier

HEAVY METAL ADSORPTION BY DEWATERED IRON-CONTAINING WASTE SLUDGE

ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S, vol.25, no.3, pp.431-456, 2018 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Artificial neural network (ANN) approach for modeling Zn(II) adsorption in batch process

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, vol.34, no.9, pp.2423-2434, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier

Biosorption of Cu2+ and Ni2+ Ions from Synthetic Waters

APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, vol.183, no.1, pp.332-347, 2017 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

KINETIC AND ISOTHERM ANALYSIS OF Cu(II) ADSORPTION ONTO ALMOND SHELL (Prunus dulcis)

ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S, vol.24, no.1, pp.87-106, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier

BIOSORPTION OF COPPER FROM SYNTHETIC WATERS BY USING TOBACCO LEAF: EQUILIBRIUM, KINETIC AND THERMODYNAMIC TESTS

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, vol.23, no.3, pp.172-182, 2015 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Biosorption of Cu2+ from synthetic wastewater by tea waste sorbent: kinetics, equilibrium and thermodynamics

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.27, no.3, pp.360-368, 2021 (ESCI) identifier

NİKEL (II) İYONLARININ ATIK ÇAY’A BİYOSORPSİYONU: DENGE, KİNETİK VE TERMODİNAMİK ÇALIŞMALARI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.4, pp.985-998, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Nikel (II) İyonlarının Atık Çay’a Biyosorpsiyonu: Denge, Kinetik Ve Termodinamik Çalışmaları

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.4, pp.985-998, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Assessment of the Noise Pollution Parameters Based on Geographic Information System (GIS)

Cumhuriyet Science Journal, vol.41, no.1, pp.176-184, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas 4 Eylül Barajı Su Kalitesi-Seviye İlişkisinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması

Academic Platform-Journal of Engineering and Science, vol.6, pp.64-78, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Noise Assessment of Water and Wastewater Treatment Plants

Cumhuriyet Science Journal, vol.38, no.4, pp.798-812, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Sorption of Heavy Metals on Biosludge

European Scientific Journal, pp.118-123, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Adsorption Of Heavy Metals Onto Waste Tea

European Scientific Journal, pp.111-117, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Changes in Temperature Humidity Microorganism Parameters during Soilification Sewage Sludge

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.1, no.2, pp.23-30, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Obtaining of the Maps of Groundwater Level by Using GIS The Example of Sivas City

International Journal of Scientific and Technological Research Journal,, vol.1, no.2, pp.11-22, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Arıtma Çamurlarının Topraklaştırılması Sırasında Sıcaklık Nem ve Mikroorganizma Parametrelerindeki Değişimler

nternational Journal of Scientific and Technological Research Journal, vol.1, no.2, pp.23-30, 2015 (Scopus)

Elektrokoagülasyon Prosesi İle İçme Sularından Mangan Mn 2 Giderimi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES, vol.2, no.3, pp.18-34, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.8-14, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Arıtma Çamurlarının Topraklaştırılmasının Uygulanabilirliği Ve Maliyet Analizi

S.Ü. Müh. Mim. Fak.Derg., vol.2, no.1, pp.9-20, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Tavuk Dışkısının Çevre Sorunu Olmaktan Çıkarılmasında Uygulanan Yöntemler

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, no.2, pp.14-24, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas 4 Eylül Barajı ve Kollarındaki Su Kalitesinin İncelenmesi

9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.37-46, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas 4 Eylül Barajı ve Kollarındaki Su Kalitesinin İncelenmesi

9 Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.13, no.2, pp.46-56, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas Kenti Mevcut İçme Suyu Temini ve Bazı Çözüm Önerileri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.2, pp.125-130, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları

Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi, no.30, pp.46-56, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas Kenti Mevcut İçme Suyu Temini ve Bazı Çözüm Önerileri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, pp.125-130, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Life Cycle Assessment And Application Areas

Karabağ 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi "Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına, Karabağ, Azerbaijan, 8 - 10 November 2021, vol.2, pp.396-403 Sustainable Development

Investigatıon of The Relationship Between Geomorphological Units And Land Use In Sivas City Center and Its Close Surroundings

Karabağ 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi "Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına, Karabağ, Azerbaijan, 8 - 10 November 2021, vol.1, pp.218-227 Sustainable Development

Sewage Sludge Dısıntegratıon Usıng Ultrasonıc Technology

II. Internatıonal Halıch Congress On Multıdıscıplınary Scıentıfıc Research, İstanbul, Turkey, 29 - 30 October 2021, pp.599-613

Advanced Oxıdatıon Processes: Basıcs And Applıcatıons In Urban And Industrıal Wastewater Treatment

II. Internatıonal Halıch Congress On Multıdıscıplınary Scıentıfıc Research, İstanbul, Turkey, 29 - 30 October 2021, pp.580-598 Sustainable Development

Surface Water Extraction Based on Water Indexs (NDWI, WRI, AWEI) Obtained from Landsat Satellite Data: Almus Dam (Tokat)

4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Warszawa, Poland, 8 - 09 August 2021, vol.2, pp.80-90

Carbon Footprint and Environmental Applications

4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Warszawa, Poland, 8 - 09 August 2021, vol.2, pp.70-79 Sustainable Development

Index-Based Approaches To The Evaluatıon Of Envıronmental Qualıty

Internation Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, 6 - 09 December 2020, vol.2, pp.588-600

Sustaınable Urbanızatıon And Envıronment

4.Asıa Pacıfıc Internatıonal Modern Scıences Congress on Contemporary Studies, 12 - 13 December 2020, pp.556-567 identifier

Application of Constructed Wetlands for Domestic Wastewater Treatment of Rural Areas ın Sivas

Application of Constructed Wetlands for Domestic Wastewater Treatment of Rural Areas ın Sivas, 27 - 29 June 2019, pp.166-174 Sustainable Development

Arıtma Çamurlarının Beton Hammaddesi Olarak Kullanımı

UMTEB International Congress on Vocational and Technical Sciences – VIII, 11 - 13 October 2019, pp.206-2015

Sivas 4 Eylül Barajı Su Toplama Alanı ile Drenaj Ağlarının Belirlenmesi: Archydro Uygulama Örneği

UMTEB International Congress on Vocational and Technical Sciences – VIII, 11 - 13 October 2019, pp.174-184

Sızıntı Sularının Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

UMTEB International Congress on Vocational and Technical Sciences – VIII, 11 - 13 October 2019, pp.198-205

Application Of Constructed Wetlands For Domestic Wastewater Treatment Of Rural Areas In Sivas, Turkey

I. International Conference on Environment, Technology and Management, Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019 Sustainable Development

İçmesuyu Dezenfeksiyonunda Kullanılan Farklı Klorlama Uygulamaları ve Verim Maliyet İlişkisi

2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 15 - 17 March 2019, pp.868-874

Sürdürülebilir Su Yönetiminde Uzaktan Algılama ve CBS Tabanlı Hidrolik ve Meteorolojik Uygulamalar

2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 15 - 17 March 2019, pp.219-226

Akıllı Kentlerde Sürdürülebilir Su Yönetimi

EJONS 6. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 8 - 10 March 2019, pp.244-252

Yerel Yönetimler İçin Su Yönetiminde Su Bütçesi Uygulaması Sivas Kent Örneği

EJONS 6. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 8 - 10 March 2019, pp.237-243

İçme Sularından Amonyak, Demir ve Mangan Giderimi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 22 - 24 March 2018, pp.171-177

Kentsel Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 22 - 24 March 2018, pp.1680-1687

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak yeraltı suyukalitesi haritalaması: Sivas kenti örneği.

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12 - 15 September 2017, pp.339-348

Arıtma çamurlarının Bitki Gelişimi ve Toprak Verimi Üzerine Etkileri

International Symposium of Water and Wastewater Management, 26 - 28 October 2016

Paket Atıksu Arıtma Tesisleri Havalandırma Çeşitleri ve Karşılaştırmaları

International Symposium of Water and Wastewater Management, 26 - 28 October 2016

Sorption Of Heavy Metals On Biosludge

5th Global Academic Meeting, GAM 2016, 23 - 26 March 2016

Adsorption of Heavy Metals onto Waste Tea

5th Global Academic Meeting, GAM 2016, 23 - 26 March 2016

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Katı Atık Sorunları ve Çevresel Etkileri Adıyaman İli Örneği

2nd İnternational Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.761-766 Sustainable Development

Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable effects of them on Atatürk Dam Lake

İnternational Environmental Sciences Symposıum of Van (IESSV), 4 - 07 June 2014

Adıyaman da Çevre Yönetimi Eksikliği Ve Buna Bağlı Olarak Oluşan Çevre Sorunlarına Çözüm Önerileri

Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Turkey, 3 - 04 April 2014, pp.166-174

Havza Koruma Eylem Planları Kapsamında Planlanan Atıksu Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler

Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 29 September 2012, pp.341-351

Sivas İçmesuyu Arıtma Tesisi Giriş Suyu Kalitesindeki Değişimlerin İncelenmesi

Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2010, vol.1, pp.582-591

Sivas Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Verilerinin Tasarım Değerlerine Göre İncelenmesi Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu

Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2010, vol.2, pp.1005-1013 Sustainable Development

Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları

II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2009, pp.175-185

Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları

II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2009, pp.175-185

Books & Book Chapters

Arıtma Çamuru Bertarafı ve Alternatif Stratejiler

in: Uluslararası Genel Çevre Sorunlarına Bakış, Meltem Sarıoğlu Cebeci, Editor, NOBEL, pp.139-150, 2021