Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Ön Lisans Kontrast Maddeler ve Kontrastlı Radyolojik İncelemeler

  • Ön Lisans Radyolojik İnceleme

Yönetilen Tezler