Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

torasik ve lomber kompresyon fraktürlerinde bilgisayarlı tomografi

Cütıp fak derg, cilt.189, ss.9-12, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kafa travmalarında kırık ve intrakranial hasar ilişkisinin BT ile değerlendirilmesi

bilgisayarlı tomografi bülteni, cilt.3, ss.105-108, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

iskelet dışı Ewing Sarkomu

Turkıshjournal of neoplasia, ss.100-103, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

gastrektomili hastalarda safra kesesi fonksiyonunun ultrasonografi ile değerlendirilmesi

cü tıp fak derg, cilt.15, ss.173-175, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar