Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Doktora Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Yüksek Lisans Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans Din Psikolojisine Giriş

 • Yüksek Lisans Kur an Bağlamında İnsan Psikolojisi

 • Yüksek Lisans Din Psikolojisinde Temel Yaklaşımlar - II

 • Doktora Din ve Maneviyat Psikolojisi

 • Lisans Din Psikolojisi - II

 • Lisans Din Psikolojisi - I

 • Lisans Din Psikolojisi - I

 • Yüksek Lisans Çocukluk Dönemi ve Din

 • Doktora Manevi Bakım ve Danışmanlık

 • Lisans Din Psikolojisinin Temel Kavramları

 • Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Din

 • Lisans Din Psikolojisi

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Psikolojide Temel Yaklaşımlar

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans İnsan Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Din Psikolojisine Giriş

 • Lisans Tarih Felsefesi

 • Lisans İnsan Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama

 • Lisans Din Psikolojisine Giriş

 • Lisans Günümüz Tasavvuf Akımları

 • Lisans Din Psikolojisine Giriş

 • Lisans Din Psikolojisi - II

 • Lisans Günümüz Din Psikolojisi Çalışmaları

 • Lisans Din Psikoloji

 • Lisans Din Psikoloji

 • Lisans Din Psikolojisi

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans İslam Ülkeleri Tarihi

 • Lisans Ruh Sağlığı ve Din

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Din Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Din Psikolojisi

 • Lisans Okul Deneyimi