Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Historical Development And The Way of Application of Pastoral Care at The Police Department of The Federal Republic of Germany

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.20, sa.1, ss.421-452, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Empirical Research on the Relationship Between 'Umra Worship and Meaning in Life and Hopelessness

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, sa.1, ss.543-570, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Çocuklarda Ölüm Kaygısı nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BILIMNAME, cilt.25, sa.2, ss.169-189, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8 13 Yaş Çocuklarının Bilişsel Gelişiminde Ölüm Kavramı

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.9-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Death and Life Themes in Children’s Drawings

IAPR Conference 2019 in Gdańsk, Poland, Gdansk, Polonya, 31 Ağustos - 03 Eylül 2019

Kadın Hükümlülerde Manevi Yönelim, Dua ve Umut İlişkisi (Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu Örneği)

II. ULUSLARARASIMANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİKKONGRESİSECOND INTERNATIONALCONGRESS ONRELIGIOUS-SPIRITUAL COUNSELLING CARE, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

Kur’an’da Peygamberlerin Örnekliğiyle Baba-Oğul İlişkisİ

Uluslararası Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

Balkanlarda Ahiliğin Temelleri ve İzleri

THE INTERNATIONAL SYMPOSIOM ON WORK AND TRADE ETHICS IN AKHISM (AHİLİK)., Sivas, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018

Çocukların Yazılı Kompozisyonlarında Ölüm Kavramının Analizi

Fourth FBA International Social Sciences Conference, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.4, ss.1-104

Connections Between Religiosity and Attidude to Right to Life and The Role of Personality

4nd Conference of the international project “Religion and Human Rights”, Würzburg, Almanya, 11 - 14 Aralık 2016

Hastanede Bibliyoterapi Uygulama Örneği

I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 7 - 10 Nisan 2016

“Children’ Perception of Death”

Congress of the İnternational Association fort he Psychology of Religion, 17 - 20 Ağustos 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadın Hükümlülerde Manevi Yönelim, Dua ve Umut İlişkisi (Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu Örneği)

Cezaevi Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Mahmut Zengin- Nuri Tınaz- Ali Ayten- Halil Ekşi, Editör, Dem, İstanbul, ss.287-309, 2019