Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mirza Bala Mehmetzade`ni “Ermeniler ve İran” eseri üzerine notlar

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Azerbaycan Xalq Cümhuriyyetinin 100 illiyine hesr olunmuş “Qafqazda dövletlerarası münasibetler, Baku, Azerbaijan, 23 - 25 May 2018

I Dünya Savaşı Sürecinde Sivas ta Siyasi Askeri ve Sosyal Ortamın Ermeni Nüfusu Üzerindeki Etkiler

Uluslararası Birinci Dünya Savaşı’xxnın 100.Yılı Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 13 - 15 October 2014, vol.2, pp.277-292

XIX Yüzyıl ın İlk Yarısında Kadim Dostluğa Bir Örnek Sivas ta Türk Ermeni İlişkileri

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Ön Yargılar ve Gerçekler, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2015

Books & Book Chapters

Osmanlı Basınında Avrupalı Kadınlar

in: Genç Akademisyenlerin Kaleminden Sosyal Bilimler, Ziya Polat,Ayşe Çekiç,Sabri Mengirkaon,Aysel Fedai, Editor, İlahiyat, Ankara, pp.219-243, 2022 Creative Commons License

Baba, Oğul ve Eşkıya: Dertli Mustafa Beyzâde Nuri'nin Hikâyesi

in: Edirne'nin Ardı da Bayler, Haluk Kayıcı,Emin Ünsal, Editor, Ceren Kitabevi Yayınları, Edirne, pp.139-171, 2021 Creative Commons License

1915'te Bulgaristan'da Bir Rus Casusu: Kafkasyalı Vasıf

in: Casuslar ve Şüphenin Peşinde, Yüksel Ahmet, Karademir Zafer, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.71-100, 2019

Tarihe Tanıklık: Mir Möhsün Nevvab ve 1905-1906 Yıllarında Ermeni-Müslüman Çatışması

in: Savaş ve Toplum, Akça Gürsoy, Vurucu İkbal, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.381-400, 2016