Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

I Dünya Savaşı Sürecinde Sivas ta Siyasi Askeri ve Sosyal Ortamın Ermeni Nüfusu Üzerindeki Etkiler

Uluslararası Birinci Dünya Savaşı’xxnın 100.Yılı Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 13 - 15 October 2014, vol.2, pp.277-292

XIX Yüzyıl ın İlk Yarısında Kadim Dostluğa Bir Örnek Sivas ta Türk Ermeni İlişkileri

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Ön Yargılar ve Gerçekler, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2015