Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Biyokimya

  • Biyoinorganik Kimya

  • Biyoorganik Kimya

  • Enzim Kinetiği

  • Yağ asitleri

  • Temel Bilimler