Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and antitumor activity of new silver(I)-N-heterocyclic carbene complexes

JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, cilt.72, ss.3602-3613, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Novel Silver-NHC complexes: Synthesis and anticancer properties

JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, cilt.891, ss.78-84, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An in vitro Study of Cytotoxic Activity of Euphorbia macroclada boiss on Mcf-7 Cells

INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH, cilt.52, sa.4, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Antioxidant activities of the new tetrasubstituted metal-free, Zn(II) and Co(II) monophthalocyanines

JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, cilt.22, ss.233-242, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Superoxide Dismutase 1 (SOD 1) A251G Polymorphism

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.42, sa.2, ss.181-185, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The toxic effect of cypermethrin, amitraz and combinations of cypermethrin-amitraz in rats

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.23, sa.6, ss.5232-5242, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Laurus nobilis L. Essential Oil and its Main Components on alpha-glucosidase and Reactive Oxygen Species Scavenging Activity

IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, cilt.12, sa.2, ss.367-379, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Chemical Composition and In vitro Antioxidant and Antidiabetic Activities of Eucalyptus Camaldulensis Dehnh. Essential Oil

JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.7, sa.1, ss.216-226, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2,3-Dihidroksibenzoik Asidin Prostat Kanser Hücreleri Lipid Profili Üzerine Etkisinin Shotgun Lipidomik Analizle Belirlenmesi ve Antikanser Aktivitesi

International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, cilt.2, sa.1, ss.5-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Cytotoxic Effects of Titanium Oxide Nanoparticleon MDA-MB–231 AND MCF–7 Cells

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, sa.8, ss.78-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Rutenyum-Azol Komplekslerinin Sentezi ve Antioksidan Özellikleri

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.6, ss.1121-1126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

In vitro amylase Inhibition of Essential Oil Obtained from Laurel Laurus nobilis L Leaves

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.37, sa.1, ss.41-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro a Amylase Inhibition of Essential Oil Obtained from Laurel Laurus nobilis L Leaves

Hacettepe Journal Of Biology And Chemistry, cilt.1, sa.37, ss.41-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lallemantia canescens L Fisch Mey bitkisinin ve kallus doku kültürünün antioksidan aktivitesi

İTÜ Dergisi Fen Bilimleri Serisi, cilt.6, sa.1, ss.14-26, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apium graveolens Linn Apiaceae tohumu uçucu yağının kimyasal bileşimi ve in vitro antioksidan aktivitesi

İTÜ Dergisi Fen Bilimleri Serisi, cilt.6, sa.1, ss.3-13, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Antiancer Activities of The Iranian Propolis

I. Interantional Cancer Days, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

Antitümör Aktiviteye Sahip Ag-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri

VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Uluslararası Katılımlı, Çorum, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Ag-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri.

VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Uluslararası Katılımlı, Çorum, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Antikanser Ajanlar Olarak Rh-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri

VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Uluslararası Katılımlı, Çorum, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Antitümör Aktiviteye Sahip Rh-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri.

7th Drug Chemistry Conference: Design, Synthesis, Production and Standardization of Drug Active Substances, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019

Ag-N-Heterosiklik Karben Kompleksleri ve Antikanser Aktiviteleri.

7th Drug Chemistry Conference: Design, Synthesis, Production and Standardization of Drug Active Substances, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019

Yeni rutenyum-azol komplekslerinin sentezi ve antioksidan özellikleri

IV. International Academic ResearchCongress (INES), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

ANTICANCER ACTIVITIES OF BENZIMIDAZOLE DERIVED RU/P-CYMENE COMPLEXES TO PC-3 PROSTATE CANCER CELLS

2th International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018

SYNTHESIS AND ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITIES OF NOVEL SILVER-(I) NHC COMPLEXES

2th International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology, Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018

Cell Cycle Arrest Properties of Benzimidazole Derived Ru/HMB Complexes to PC-3 Prostate Cancer Cells

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Novel N-heterocyclic carbene complexes: Synthesis and anticancer properties

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Cytotoxicity of Benzimidazole Derived Ru/p-cymene Complexes to DU-145 Prostate Cancer Cells

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

Synthesis and Antitumor Activity of New Silver(I) NHC Complexes

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

The Cytotoxic Effects of TiO2 Nanoparticle on MDA-MB–231 and MCF–7 cells

CHEMTECH 17 / V. International Chemical Engineering and Technologies Conference., 6 - 07 Ekim 2017

Anticancer Properties of Acetone Extracts of Euphorbia Macroclada Boiss on MDA-MB–231 Cell Line

The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11 - 12 Eylül 2017

An in Vitro Study of Cytotoxic Activity of Euphorbia Macroclada Boiss on MCF–7 Cells.

The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11 - 12 Eylül 2017

IN VİTRO ANTIOXIDANT ACTIVITY OF NEW SYNTHESIZED BENZIMIDAZOLE RUTHENIUM II COMPLEXES

1. INTERNATIONALACADEMIC RESEARCHCONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

Lipidomic Analysis of Bromoenol Lactone BEL Treatment on PC 3 Cells

4. International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Effect of Cocaine and p21 Expression on Alterations in the Blood Lipidome

Experimental Biology 2015, Boston, MA, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mart - 01 Nisan 2015

Cocaine Induced Lipidomic Alterations in Human Blood for the Study of Addictive Behaviors

Experimental Biology 2015, Moston, MA, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mart - 01 Nisan 2015

Primer beyin tümörü ile MDM2 SNP309 polimorfizmi arasındaki ilişkinin incelenmesi

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (uluslararası Katıılımlı), İzmir, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013

Türk Popülasyonunda Süperoksit Dismutaz 1 Cu ZnSOD Polimorfizmi

24. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2012

Effects of the Egonol on antioxidant defense system in rat liver

4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi, Isparta, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2012

Effects of the Egonol on some xenobiotic metabolizing enzymes in rat liver

4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi, Isparta, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2012

Egonol ün Rat Eritrosit Antioksidan Sistemi Üzerine Etkisi

23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2011

Myrtus communis L Uçucu Yağı ve Ana Bileşenlerinin amilaz Üzerine Etkileri

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010

Effect of Laurus nobilis L Essential Oil and Selected Components on glucosidase and Reactive Oxygen Species Scavenging Activity

Advanced Lecture Course ‘’Mechanisms, Consequences and Detection of Free Radical-Mediated Oxidative Protein Modification, Antalya, Türkiye, 15 - 20 Nisan 2009

Kırmızı ve Kara Turp un Antioksidan Özellikleri

ΧVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2003