Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor
  Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2016
  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Doktora
  Din Toplum Kültür İlişkileri

 • Lisans
  Din Sosyolojisi - I

 • Yüksek Lisans
  Din - Devlet İlişkileri

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans
  Din Sosyolojisinin Temel Kavramları

 • Lisans
  Toplumsal Gruplaşmalar ve Din

 • Yüksek Lisans
  Din Sosyolojisi Kavramları

 • Yüksek Lisans
  Çağdaş Sosyoloji Kuramları

 • Yüksek Lisans
  Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi

 • Doktora
  Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans
  Din Sosyolojisi - I

 • Doktora
  Dini Gruplar Sosyolojisi

 • Yüksek Lisans
  Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yöntem Teknikleri

 • Yüksek Lisans
  SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 • Yüksek Lisans
  DİN SOSYOLOJİSİ KAVRAMLARI

 • Doktora
  DİNİ GRUPLAR SOSYOLOJİSİ

 • Lisans
  Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans
  ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI

 • Lisans
  Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans
  DİN DEVLET İLİŞKİLERİ

 • Lisans
  Bitirme Ödevi

 • Lisans
  DİN SOSYOLOJİSİ

 • Doktora
  DİN TOPLUM KÜLTÜR İLİŞKİLERİ

 • Lisans
  Toplumsal Gruplaşmalar ve Din

 • Lisans
  Din Sosyolojisi - II

 • Lisans
  DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ

 • Lisans
  Din Sosyolojisi - II

 • Lisans
  Sosyal Değişme ve Din

 • Lisans
  Kuran Okuma Ve Tecvid - V

 • Lisans
  Kuran Okuma ve Tevcid - III

 • Lisans
  Sosyal Değişme ve Din

 • Yüksek Lisans
  Sekülerleşme ve Din

 • Yüksek Lisans
  Nitel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans
  Kuran Okuma ve Tevcid - I

 • Lisans
  Kuran Okuma ve Tecvid - V

 • Lisans
  Kuran Okuma Ve Tecvid - V

 • Lisans
  Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans
  Kuran Okuma Ve Tecvid - I

 • Lisans
  Okul Deneyimi

 • Lisans
  Kuran Okuma Ve Tecvid - III

 • Lisans
  Din Sosyolojisi

 • Lisans
  Din Sosyolojisi

 • Lisans
  Din Sosyolojisine Giriş

 • Lisans
  Din Sosyolojisine Giriş

 • Lisans
  Din Sosyolojisine Giriş

 • Lisans
  Din Sosyolojisine Giriş

 • Lisans
  Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans
  Din Sosyolojisi

 • Lisans
  Sosyoloji

 • Lisans
  Sosyoloji

 • Lisans
  Din Sosyolojisi

 • Lisans
  Türk Kültür Tarihi

 • Lisans
  Türk Kültür Tarihi

 • Lisans
  Din Psikolojisine Giriş

 • Lisans
  Psikolojiye Giriş

 • Lisans
  Psikoloji