Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2016 Enstitü Müdür Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Doktora Din Toplum Kültür İlişkileri

 • Lisans Din Sosyolojisi - I

 • Yüksek Lisans Din - Devlet İlişkileri

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Din Sosyolojisinin Temel Kavramları

 • Lisans Toplumsal Gruplaşmalar ve Din

 • Yüksek Lisans Din Sosyolojisi Kavramları

 • Yüksek Lisans Çağdaş Sosyoloji Kuramları

 • Yüksek Lisans Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Doktora Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans Din Sosyolojisi - I

 • Doktora Dini Gruplar Sosyolojisi

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yöntem Teknikleri

 • Yüksek Lisans SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 • Yüksek Lisans DİN SOSYOLOJİSİ KAVRAMLARI

 • Doktora DİNİ GRUPLAR SOSYOLOJİSİ

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans DİN DEVLET İLİŞKİLERİ

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans DİN SOSYOLOJİSİ

 • Doktora DİN TOPLUM KÜLTÜR İLİŞKİLERİ

 • Lisans Toplumsal Gruplaşmalar ve Din

 • Lisans Din Sosyolojisi - II

 • Lisans DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ

 • Lisans Din Sosyolojisi - II

 • Lisans Sosyal Değişme ve Din

 • Lisans Kuran Okuma Ve Tecvid - V

 • Lisans Kuran Okuma ve Tevcid - III

 • Lisans Sosyal Değişme ve Din

 • Yüksek Lisans Sekülerleşme ve Din

 • Yüksek Lisans Nitel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Kuran Okuma ve Tevcid - I

 • Lisans Kuran Okuma ve Tecvid - V

 • Lisans Kuran Okuma Ve Tecvid - V

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Kuran Okuma Ve Tecvid - I

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Kuran Okuma Ve Tecvid - III

 • Lisans Din Sosyolojisi

 • Lisans Din Sosyolojisi

 • Lisans Din Sosyolojisine Giriş

 • Lisans Din Sosyolojisine Giriş

 • Lisans Din Sosyolojisine Giriş

 • Lisans Din Sosyolojisine Giriş

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Din Sosyolojisi

 • Lisans Sosyoloji

 • Lisans Sosyoloji

 • Lisans Din Sosyolojisi

 • Lisans Türk Kültür Tarihi

 • Lisans Türk Kültür Tarihi

 • Lisans Din Psikolojisine Giriş

 • Lisans Psikolojiye Giriş

 • Lisans Psikoloji