Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Relationship Between Religion and Politics in Contemporary Turkish Novel: The Case of 'Kar' Novel

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, sa.1, ss.597-626, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Sociological Approach towards the Beliefs and Rituals Regarding Death in Anatolia the Case Of the Region of Elmali

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, sa.1, ss.147-178, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Political Socialization and Political Participation in Turkey Example of Visiting Phenomenon

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, sa.2, ss.73-100, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Din Görevlisinin Zihniyet Dünyası ve Bunun Mesleki Sonuçları (Antalya İli Örneği)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.243-272, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Mentality of Religious Officers and Its Results in The Profession (In The Sample of Antalya)

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.19, sa.2, ss.243-272, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebu Hanife’nin Siyaset Anlayışına Sosyolojik Bir Yaklaşım

IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu -Hanefilik Maturidilik-, 5 - 07 Mayıs 2017, cilt.2, ss.573-584

Osmanlı Şehir Tarihinde Din ve Şehirleşme -Mustafa Vazıh Efendi Örneği-

Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017, cilt.2, ss.309-319

Kitap & Kitap Bölümleri

Ebu Hanife’xxnin Siyaset Anlayışına Sosyolojik Bir Yaklaşım

IV. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu (hanefilik Maturidilik), Cengiz Çuhadar, Mustafa Aykaç, Yusuf Koçak, Editör, Kastamonu Üniversitesi Matbaası, ss.573-584, 2018

ZİYARET FENOMENİ BAĞLAMINDA SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA VE SİYASAL KATILIM : BİR ZİHNİYET ÇÖZÜMLEMESİ

ZİHNİYET VE DİN, ÖZBOLAT ABDULLAH, YAPICI ASIM, Editör, KARAHAN KİTABEVİ, Adana, ss.261-292, 2018