Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2010 - Devam Ediyor
  Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2004 - 2010
  Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2004
  Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1994 - 2000
  Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor
  Dekan

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans
  Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans
  İslam Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

 • Doktora
  Doktora Seminer Dersi

 • Lisans
  İslam Hukuku - II

 • Lisans
  Bitirme Ödevi

 • Lisans
  İslam Hukuku - I

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü

 • Lisans
  İslam Hukuku - I

 • Doktora
  Mukayeseli İslam Miras Hukuku

 • Lisans
  İslam Hukukuna Giriş

 • Lisans
  İslam İbadet Esasları

 • Yüksek Lisans
  İslam Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)

 • Lisans
  Bitirme Ödevi

 • Lisans
  İslam Hukuku - II

 • Yüksek Lisans
  Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans
  Öğretmenlik Uygulaması

 • Doktora
  İslam Hukukunun Külli Kaideleri

 • Yüksek Lisans
  İslam Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

 • Yüksek Lisans
  İslam Ceza Hukuku (Öze Hükümler)

 • Lisans
  İslam Hukuku - I

 • Lisans
  İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans
  İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü

 • Yüksek Lisans
  Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans
  Din ve Devlet İlişkileri

 • Lisans
  Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans
  İslam Hukuku - II

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü - II

 • Lisans
  İslam Hukukuna Giriş

 • Lisans
  Fıkıh Usulü

 • Lisans
  İslam Hukuku

 • Lisans
  İslam Hukuku

 • Lisans
  Din ve Devlet İlişkileri

 • Lisans
  Türk Cumhuriyetleri Tarihi

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü - I

 • Lisans
  Tefsir Metinleri

 • Lisans
  İslam Hukuku - II

 • Lisans
  İslam Hukuku - II

 • Lisans
  İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans
  Okul Deneyimi

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü - II

 • Yüksek Lisans
  İslam Hukuk Felsefesi

 • Lisans
  İslam Hukuku Metodolojisi

 • Lisans
  İslam Hukuku - I

 • Lisans
  İslam Hukuku - I

 • Yüksek Lisans
  Çağdaş Fikih Problemleri

 • Lisans
  İslam Hukuk Usulü - I

 • Yüksek Lisans
  İslam Ticaret Hukuku

 • Yüksek Lisans
  İslam Şahis Hukuku

 • Lisans
  Temel Dini Bilgiler - II

 • Lisans
  Mukayeseli İslam Hukuku

 • Lisans
  Çağdaş İslam Düşünürleri

 • Lisans
  İslam Dini Esasları - II (İbadet)

 • Lisans
  İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans
  İslam Hukuk Metinleri

Yönetilen Tezler