Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2010 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2004 - 2010 Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2004 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1994 - 2000 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Dekan

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans İslam Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Lisans İslam Hukuku - II

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans İslam Hukuku - I

 • Lisans İslam Hukuk Usulü

 • Lisans İslam Hukuku - I

 • Doktora Mukayeseli İslam Miras Hukuku

 • Lisans İslam Hukukuna Giriş

 • Lisans İslam İbadet Esasları

 • Yüksek Lisans İslam Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans İslam Hukuku - II

 • Yüksek Lisans Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Doktora İslam Hukukunun Külli Kaideleri

 • Yüksek Lisans İslam Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

 • Yüksek Lisans İslam Ceza Hukuku (Öze Hükümler)

 • Lisans İslam Hukuku - I

 • Lisans İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans İslam Hukuk Usulü

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Din ve Devlet İlişkileri

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans İslam Hukuku - II

 • Lisans İslam Hukuk Usulü - II

 • Lisans İslam Hukukuna Giriş

 • Lisans Fıkıh Usulü

 • Lisans İslam Hukuku

 • Lisans İslam Hukuku

 • Lisans Din ve Devlet İlişkileri

 • Lisans Türk Cumhuriyetleri Tarihi

 • Lisans İslam Hukuk Usulü - I

 • Lisans Tefsir Metinleri

 • Lisans İslam Hukuku - II

 • Lisans İslam Hukuku - II

 • Lisans İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans İslam Hukuk Usulü - II

 • Yüksek Lisans İslam Hukuk Felsefesi

 • Lisans İslam Hukuku Metodolojisi

 • Lisans İslam Hukuku - I

 • Lisans İslam Hukuku - I

 • Yüksek Lisans Çağdaş Fikih Problemleri

 • Lisans İslam Hukuk Usulü - I

 • Yüksek Lisans İslam Ticaret Hukuku

 • Yüksek Lisans İslam Şahis Hukuku

 • Lisans Temel Dini Bilgiler - II

 • Lisans Mukayeseli İslam Hukuku

 • Lisans Çağdaş İslam Düşünürleri

 • Lisans İslam Dini Esasları - II (İbadet)

 • Lisans İslam Hukuk Tarihi

 • Lisans İslam Hukuk Metinleri