Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sivas Müftîsi Nûman Efendi’nin Nâfile Namazlarda Kıraata Dair Risâlesi

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.183-214, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz. Eyyûb Kıssasının Fıkhî Yansımaları

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.32, ss.225-260, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebedi Bir Hak Mahrûmiyeti: Kâzifin Şahitliğinin Reddi

Ağrı İslâmi İlimler Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hırsızlıkta Nisabın Güncellenmesi Konusunda Bir Deneme

İslam Hukuku Araştırmaları, sa.28, ss.263-277, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vesvesenin Talaka Etkisi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.24, ss.205-218, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Onuru Bağlamında İslâm Ceza Hukukuna Genel Bir Bakış

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI, sa.21, ss.185-214, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkhî Açıdan Nitelikli Cinsel Saldırı Irza Geçme

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, sa.2, ss.21-71, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İslâm Ticaret Hukukuna Vücut Veren Ahlakî Esaslar

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.213-246, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkhî Açıdan Biyolojik Annelik ve Babalık

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.175-196, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suçla Mücadelenin Fıkhî Esasları

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.43-47, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayvan Öldürme İle İlgili Fıkhî Hükümler

BILIMNAME, ss.97-121, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haram Ayların Fıkhî Okunuşu

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI, sa.13, ss.195-230, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Hukukunda Suçla Mücadele Yöntemleri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.101-142, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkhî Açıdan At Eti

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.143-160, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zekat ve Kurban da Kıymet Ödemesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.13-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Usulcülere Göre Bir Hükmün Birden Çok İlletle Ta lîli

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.5, ss.95-124, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muvâzaa ve İstiğlâl Ali Haydar dan Sadeleştirme

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.5, ss.267-296, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Hukukunda Cezası İnfaz Edilen Bir Suçun Uhrevî Boyutu

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.197-216, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zina İşleyen Bir Şahısla Yapılacak Nikah Akdine Fıkhî Bir Bakış

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.157-183, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Hukuku Açısından Öfkeli Şahsın Talakı

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.207-222, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Hukukunda Şüpheden Sanığın Yararlanması İlkesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.179-205, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebu l Velîd el Bâcî ve İhkâmu l fusûlü

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.235-248, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişisel Boyutlu Suçların Gizlenmesinin İslâm Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.259-291, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkhî Açıdan Abdest ve Gusülde Ağız ve Burnun Yıkanması

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.293-315, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mâverdî ve el Hâvi l kebîr Adlı Eseri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.471-490, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ashâb ı Kehf Kıssasının Fıkhî Okunuşu

Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu, 20 - 22 Eylül 2012

HZ. ÖMER’İN CEZA HUKUKUNA DAİR BAZIUYGULAMALARI

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, cilt.3, ss.145-172

Hadd ve Kısas Cezalarının Tarihselliği veya Evrenselliği Sorunu

Uluslararası İslam Ceza Hukuku Konferansı, İstanbul, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, cilt.1, ss.476-515

Bidâyetü l Müctehid de Ceza Hukuku İlkeleri

Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşdü Yeniden Düşünmek (Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu), Sivas, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam Ceza Hukuku

Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2020

İslam Hukuku II

Sertan Yayıncılık ve Dağıtım, Bursa, 2019

İslam Hukuku I

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2018

Temel Fıkıh Bilgileri

Hikmetevi, İstanbul, 2018

Temel Fıkıh Bilgileri

Hikmetevi, İstanbul, 2017