Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sivas Müftîsi Nûman Efendi’nin Nâfile Namazlarda Kıraata Dair Risâlesi

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, vol.3, no.1, pp.183-214, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Hz. Eyyûb Kıssasının Fıkhî Yansımaları

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.32, pp.225-260, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ebedi Bir Hak Mahrûmiyeti: Kâzifin Şahitliğinin Reddi

Ağrı İslâmi İlimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-16, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Hırsızlıkta Nisabın Güncellenmesi Konusunda Bir Deneme

İslam Hukuku Araştırmaları, no.28, pp.263-277, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Vesvesenin Talaka Etkisi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.24, pp.205-218, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İnsan Onuru Bağlamında İslâm Ceza Hukukuna Genel Bir Bakış

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI, no.21, pp.185-214, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Fıkhî Açıdan Nitelikli Cinsel Saldırı Irza Geçme

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.21-71, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

İslâm Ticaret Hukukuna Vücut Veren Ahlakî Esaslar

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.213-246, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Fıkhî Açıdan Biyolojik Annelik ve Babalık

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.175-196, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Haram Ayların Fıkhî Okunuşu

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI, no.13, pp.195-230, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Hayvan Öldürme İle İlgili Fıkhî Hükümler

BILIMNAME, pp.97-121, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Suçla Mücadelenin Fıkhî Esasları

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.43-47, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Fıkhî Açıdan At Eti

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.143-160, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

İslâm Hukukunda Suçla Mücadele Yöntemleri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.101-142, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Zekat ve Kurban da Kıymet Ödemesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.13-47, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Muvâzaa ve İstiğlâl Ali Haydar dan Sadeleştirme

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.267-296, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Usulcülere Göre Bir Hükmün Birden Çok İlletle Ta lîli

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.95-124, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Zina İşleyen Bir Şahısla Yapılacak Nikah Akdine Fıkhî Bir Bakış

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.157-183, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

İslâm Hukukunda Cezası İnfaz Edilen Bir Suçun Uhrevî Boyutu

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, pp.197-216, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Ebu l Velîd el Bâcî ve İhkâmu l fusûlü

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.235-248, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

İslâm Hukuku Açısından Öfkeli Şahsın Talakı

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.207-222, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

İslâm Hukukunda Şüpheden Sanığın Yararlanması İlkesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.179-205, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Fıkhî Açıdan Abdest ve Gusülde Ağız ve Burnun Yıkanması

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.293-315, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Kişisel Boyutlu Suçların Gizlenmesinin İslâm Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.259-291, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Mâverdî ve el Hâvi l kebîr Adlı Eseri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.3, pp.471-490, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ashâb ı Kehf Kıssasının Fıkhî Okunuşu

Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu, 20 - 22 September 2012

HZ. ÖMER’İN CEZA HUKUKUNA DAİR BAZIUYGULAMALARI

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.3, pp.145-172

Hadd ve Kısas Cezalarının Tarihselliği veya Evrenselliği Sorunu

Uluslararası İslam Ceza Hukuku Konferansı, İstanbul, Turkey, 30 April - 03 May 2015, vol.1, pp.476-515

Bidâyetü l Müctehid de Ceza Hukuku İlkeleri

Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşdü Yeniden Düşünmek (Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu), Sivas, Turkey, 9 - 10 October 2008

Books & Book Chapters

Fıkhî Açıdan Zina ve Cezası

Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2021

Temel Fıkıh Bilgileri

Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2021

İslam Ceza Hukuku

Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2020

İslam Hukuku II

Sertan Yayıncılık ve Dağıtım, Bursa, 2019

İslam Hukuku I

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2018

Temel Fıkıh Bilgileri

Hikmetevi, İstanbul, 2018

Temel Fıkıh Bilgileri

Hikmetevi, İstanbul, 2017