Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 2005 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi

 • 2014 - 2015 Associate Professor

  Chicago State University

 • 2002 - 2006 Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Managerial Experience

 • 2013 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Courses

 • Undergraduate Sosyal Tabakalaşma

 • Undergraduate Modernliğin Sosyolojisi

 • Doctorate Toplumsal Cinsiyet ve Kadın

 • Doctorate Çocuk Suçluluğu

 • Undergraduate Sosyal Tabakalaşma

 • Postgraduate Türkiye de Anayasalar ve Demokratikleşme

 • Undergraduate Sosyal Bilimlerde Çözümleme Teknikleri

 • Undergraduate Klasik Mantık

 • Undergraduate Yaşlılık Sosyolojisi

 • Undergraduate Aile İçi Şiddet

 • Postgraduate Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet

 • Undergraduate Klasik Mantık

 • Undergraduate Yaşlılık Sosyolojisi

 • Undergraduate Sosyal Bilimlerde Çözümleme Teknikleri

 • Doctorate Sosyoloji Doktora Uzmanlık Dersi

 • Undergraduate Modernliğin Sosyolojisi

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Postgraduate Aile ve Şiddet

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Postgraduate Sosyoloji Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Doctorate Doktora Seminer Dersi

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Postgraduate TÜRK MODERNLEŞMESİ

 • Postgraduate Türkiye nin Modernleşmesi

 • Undergraduate KLASİK MANTIK

 • Undergraduate YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ

 • Doctorate toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları

 • Postgraduate Aile Sosyolojisi

 • Undergraduate Suç Sosyolojisi

 • Undergraduate Suç Sosyolojisi

 • Undergraduate Aile Sosyolojisi

 • Postgraduate Sanat Sosyolojisi - I

 • Undergraduate Aile İçi Şiddet ve Sonuçları

 • Undergraduate Aile İçi Şiddet ve Sonuçları

 • Undergraduate Aile Sosyolojisi

 • Undergraduate Aile Sosyolojisi

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Modernliğin Sosyolojisi

 • Undergraduate Sosyal Tabakalaşma

 • Undergraduate Sosyal Tabakalaşma

 • Undergraduate Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Undergraduate Modernliğin Sosyolojisi

 • Undergraduate Modern Mantık

 • Undergraduate Bilim Tarihi

 • Undergraduate Klasik Mantık

 • Undergraduate Modern Mantık

 • Undergraduate Bilim Tarihi

 • Undergraduate Klasik Mantık

 • Undergraduate Spor Sosyolojisi

 • Undergraduate Sanat Psikolojisi

 • Undergraduate Gelişim Psikolojisi

 • Undergraduate Gelişim Psikolojisi

 • Associate Degree Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri

 • Associate Degree İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Associate Degree İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Associate Degree İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Associate Degree İletişim

 • Associate Degree Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri