Education Information

Education Information

 • 1997 - 2009 Doctorate

  Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

 • 1996 - 1997 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Temettüat Defterlerine göre 19.yy’xxda Sivas’xxın sosyo-ekonomik yapısı Sustainable Development

  Selçuk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü