Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SİVAS SANCAĞI KİLMİGAD KAZASININ 1838 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİ VERİLERİNE GÖRE MESKÛN ERKEK AHALİSİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE EŞKÂLLERİ

The journal of academic social science studies, cilt.13, sa.79, ss.483-495, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE’YE GETİRİLERİNEİLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.428-450, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1833 SİVAS NÜFUS DEFTERLERİ KAYITLARINA GÖRE KALİFİYE İŞGÜCÜ GÖÇÜ ve BUNLARIN MESLEKİ, YAŞ ve GİDİLEN YER ÖZELLİKLERİ

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt.10, sa.39, ss.225-232, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1833 SİVAS MÜSLİM NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE MESLEK ERBABININ TASNİFİ VE ANLAMI

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, cilt.15, ss.63-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19. Yüzyılda Sivas’ın Sosyo-Ekonomik Durumu

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.221-238, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SİVAS 1844-1845 TEMETTÜAT DEFTERLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.17, ss.21-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI DEVLETİ 1845 TEMETTUAT DEFTERLERİ KAYITLARINDA İBRALA KARYESİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.187-204, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçim Sistemleri ve Uygulamaları

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.73-91, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mustafa Taki Efendinin ”Sırat-ı Müstakim” Dergisindeki Makaleleri

Mustafa Taki Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2016, ss.133

Balkanların Siyasi ve İdari Serencamı Karşılaştırmalı Bir Analiz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ From War to Eternal Peace on the 100th Anniversary of the Balkan Wars: Good Neighborhood Relations in the Balkans İsimli Sempozyum, 4 - 07 Ekim 2012

AB Uyum Sürecinde AB Hibe Projelerinin İncelenmesi TRB1 Malatya Elazığ Tunceli ve Bingöl Bölgesi Örneği

KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi konferansı dahilinde ”7. KOBİ’xxler ve Verimlilik Kongresi 2011 Kongre Kitabı” bildiri kitapçığındaki , 43-53. pp., İstanbul, Türkiye, Ekim, 2011., Türkiye, 25 - 26 Ekim 2011

19 YÜZYILDA ÇERKES SÜRGÜNÜ VE OSMANLI İSKÂN POLİTİKASI Sivas ili Örneği

KAFDAV (Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı) 1. Yüzyılda Çerkesler: Sorunlar ve Olanaklar Sempozyumu, 22 - 25 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri