Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2009 Doktora

  Selçuk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 1997 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1992 - 1996 Lisans

  Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Temettüat Defterlerine göre 19.yy’xxda Sivas’xxın sosyo-ekonomik yapısı

  Selçuk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü