Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Saraylarının Isıtılması ve Aydınlatılmasında Kullanılan Enerji Kaynakları

3rd International Conference on Innovative Academic Studies ICIAS 2023, Turkey, 26 - 28 September 2023

Üniversitelerin Bölge Ekonomisine Katkılarının Belirlenmesi: Son sınıf hemşirelik öğrencileri üzerinde bir araştırma

Beykoz Üniversitesi III. ULUSAL TURİZM, EKONOMİ VE İŞLETME BİLİMLERİ Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 October 2021

Mustafa Taki Efendinin ”Sırat-ı Müstakim” Dergisindeki Makaleleri

Mustafa Taki Sempozyumu, Sivas, Turkey, 1 - 02 April 2016, pp.133

Balkanların Siyasi ve İdari Serencamı Karşılaştırmalı Bir Analiz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ From War to Eternal Peace on the 100th Anniversary of the Balkan Wars: Good Neighborhood Relations in the Balkans İsimli Sempozyum, 4 - 07 October 2012

AB Uyum Sürecinde AB Hibe Projelerinin İncelenmesi TRB1 Malatya Elazığ Tunceli ve Bingöl Bölgesi Örneği

KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi konferansı dahilinde ”7. KOBİ’xxler ve Verimlilik Kongresi 2011 Kongre Kitabı” bildiri kitapçığındaki , 43-53. pp., İstanbul, Türkiye, Ekim, 2011., Turkey, 25 - 26 October 2011

19 YÜZYILDA ÇERKES SÜRGÜNÜ VE OSMANLI İSKÂN POLİTİKASI Sivas ili Örneği

KAFDAV (Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı) 1. Yüzyılda Çerkesler: Sorunlar ve Olanaklar Sempozyumu, 22 - 25 October 2011

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

28

Thesis Advisory

9

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals