Doç.Dr.

SALİH GÖRGÜN


Fen Fakültesi

Biyokimya Bölümü

Biyokimya Bölümü

Eğitim Bilgileri

2006 - 2011

2006 - 2011

Doktora

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Tödürge gölünde (Sivas) yaşayan bazı Cyprinidae türlerinin karaciğer ve kas dokusu yağ asiti bileşiminin mevsimsel değişimi ve karaciğer lipaz enziminin saflaştırılması ve biyokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2006

2006

Yüksek Lisans

Ergin olmayan ve ergin Oncorhynchus mykiss’in (Osteichtyes: Salmonidae) karaciğer, kas dokusu ve gonatlarının total lipit ve total yağ asidi içeriğinin belirlenmesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Araştırma Alanları

Biyokimya, Enzimoloji, Hayvan Fizyolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü

2004 - 2013

2004 - 2013

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Hücre Biyolojisi

Lisans

Lisans

Yaşam Bilimlerine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Çalışması

Lisans

Lisans

Fizyoloji

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi

Lisans

Lisans

Hayatın Kökeni

Doktora

Doktora

Proteomiğe Giriş

Lisans

Lisans

Biyoteknoloji

Lisans

Lisans

Histoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

Doktora

Lipidomikler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Biyolojik Katalizörler ve Endüstride Kullanımları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Lipitler ve Analizler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Determination of the Fatty Acid Compositions of Four Onobrychis Species from Turkey

GÖRGÜN S. , AKPINAR N. , TEKİN M., Karakas H.

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.55, sa.1, ss.99-101, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Purification and characterization of an esterase from larval Diplolepis fructuum (Rubsaamen, 1895) (Hymenoptera: Cynipidae)

Althalji M., GÖRGÜN S.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.43, sa.4, ss.367-376, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2017

2017

Fatty Acid Composition of Diplolepis fructuum (Rubsaamen, 1895) (Hymenoptera: Cynipidae) During Its Developmental Stages

Akpınar M. A. , Görgün S. , Gençer L. , Aktumsek A.

JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY, cilt.19, ss.109-118, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Determination of Fatty Acid Profiles and Esterase Activities in the Gills and Gonads of Vimba vimba (L., 1758)

GÖRGÜN S. , Zengin G.

JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY, cilt.92, sa.3, ss.353-360, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Fatty Acid Composition and omega 3/omega 6 Ratios in the Muscle of Wild and Reared Oncorhynchus mykiss

AKPINAR N. , AKPINAR M. A. , GÖRGÜN S. , AKPINAR A. E.

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.51, sa.1, ss.22-25, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Purification and Characterization of Lipase from the Liver of Carp, Cyprinus carpio L. (1758), Living in Lake Todurge (Sivas, Turkiye)

GÖRGÜN S. , AKPINAR M. A.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, sa.2, ss.207-215, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2008

2008

Fatty acid composition of the seeds of five Nepeta species from Turkey

Akpinar N., Akpinar M. A. , Gorgun S. , Dirmenci T., Aktumsek A.

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.44, sa.1, ss.90-92, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

Gryllus campestris L Orthoptera Gryllidae nin çeşitli gelişim evrelerinde glikojen seviyesindeki değişimler

AKPINAR M. A. , AKPINAR N. , METİN K., AKPINAR A. E. , GÖRGÜN S.

C. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.22-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Influence of dietary fatty acids on the liver fatty acid profile of Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792

AKPINAR M. A. , AKPINAR N. , KILINÇ S., AKPINAR A. E. , GÖRGÜN S.

C. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.73-81, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Partial purification of total body lipase from Gryllus campestris L Orthoptera Gryllidae

ÖRSÇELİK Ö., AKPINAR M. A. , GÖRGÜN S.

C. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.1-10, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Diplolepis fructuum (Hymenoptera:Cynipidae)’xxun gelişim evrelerinde esteraz aktivitesi

GÖRGÜN S. , GENÇER L. , AKPINAR M. A. , AKTÜMSEK A.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

2016

2016

Partial characterization of the gill esterase of Oncorhynchus mykiss Osterichthyes Salmonidae in crude tissue homogenates

EKER Z., GÖRGÜN S.

International Conference on Biological Sciences, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016

2016

2016

Partial purification of a lipolytic fraction from the intestine of Alburnus chalcoides

GÖRGÜN S.

International Conference on Biological Sciences, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016, ss.170

2008

2008

Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 eşeylerinin karaciğer ve kas dokusu yağ asidi bileşimi

AKPINAR M. A. , GÖRGÜN S. , AKPINAR A. E.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23-27 Haziran, TRABZON., Türkiye, 23 Haziran - 27 Temmuz 2008

2008

2008

Fatty acid composition of the seeds of five Nepeta speciess from Turkey

AKPINAR N. , AKPINAR M. A. , GÖRGÜN S. , DİRMENCİ T., AKTÜMSEK A.

18 th. İnternational Symposium on Plant Lipids. July 20-25. Bordeaux, FRANCE., 20 - 25 Temmuz 2008

2006

2006

Farklı yemle beslenen Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 ergin olmayan ve ergin eşeylerinin karaciğer yağ asit bileşimlerinin karşılaştırılması

GÖRGÜN S. , AKPINAR M. A.

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, 26-30 Haziran, Kuşadası, AYDIN., Türkiye, 26 - 30 Haziran 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Hexapodlar ve Myriapodlar: Karasal Başarılar

GÖRGÜN S.

ZOOLOJİ, Abdurrahman AKTÜMSEK, Editör, Nobel, ss.261-282, 2016

Desteklenen Projeler

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2021

Şubat 2021

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

TÜRKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

KARAELMAS FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

KARAELMAS FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Journal Of Aquatic Food Product Technology

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Cumhuriyet Science Journal

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Journal Of Aquatic Food Product Technology

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2012

Ağustos 2012

Turkish Journal Of Biology

SCI-E Kapsamındaki DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 107

h-indeksi (WOS): 5

Jüri Üyelikleri

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi