Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of the Fatty Acid Compositions of Four Onobrychis Species from Turkey

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.55, ss.99-101, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Purification and characterization of an esterase from larval Diplolepis fructuum (Rubsaamen, 1895) (Hymenoptera: Cynipidae)

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.43, ss.367-376, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Determination of Fatty Acid Profiles and Esterase Activities in the Gills and Gonads of Vimba vimba (L., 1758)

JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY, cilt.92, ss.353-360, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Purification and Characterization of Lipase from the Liver of Carp, Cyprinus carpio L. (1758), Living in Lake Todurge (Sivas, Turkiye)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, ss.207-215, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fatty acid composition of the seeds of five Nepeta species from Turkey

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.44, ss.90-92, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diplolepis fructuum (Hymenoptera:Cynipidae)’xxun gelişim evrelerinde esteraz aktivitesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Partial purification of a lipolytic fraction from the intestine of Alburnus chalcoides

International Conference on Biological Sciences, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016, ss.170

Salmo trutta macrostigma Dumeril 1858 eşeylerinin karaciğer ve kas dokusu yağ asidi bileşimi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23-27 Haziran, TRABZON., Türkiye, 23 Haziran - 27 Temmuz 2008

Fatty acid composition of the seeds of five Nepeta speciess from Turkey

18 th. İnternational Symposium on Plant Lipids. July 20-25. Bordeaux, FRANCE., 20 - 25 Temmuz 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Hexapodlar ve Myriapodlar: Karasal Başarılar

ZOOLOJİ, Abdurrahman AKTÜMSEK, Editör, Nobel, ss.261-282, 2016