Res. Asst. SİNEM SARIÇOBAN


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi A.B.D.

Metrics

Publication

29

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Dr), Turkey

2014 - 2017

2014 - 2017

Postgraduate

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

2009 - 2013

2009 - 2013

Undergraduate

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Postgraduate

SAĞLIK ÇALIŞANINA YÖNELİK ŞİDDET VE ŞİDDETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant

Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

ULUSOY H., SARIÇOBAN S., KETREZ G.

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.161

2019

2019

Sivas ili genelinde çocuklara yönelik turistik etkinliklerin incelenmesi

ULUSOY H., SARIÇOBAN S., YILDIRIM F., BEKAR M.

2. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.50-55

2018

2018

Hastane Yöneticilerinin Cinsiyet Profilleri Üzerine Bir İnceleme

SARIÇOBAN S., ULUSOY H., AŞKIN M.

2. Uluslararası 12.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

2018

2018

Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Şiddete İlişkin Görüşleri

SARIÇOBAN S., ULUSOY H.

2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla /Bodrum, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.616-624

2017

2017

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri İle Bazı SosyoDemografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Saptanması

ULUSOY H., SARIÇOBAN S.

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.393-394

2017

2017

Sağlık Personelinin Şiddete Maruz Kalması İşten Ayrılma Niyetini Etkiler mi?

SARIÇOBAN S., ULUSOY H.

1.Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.354-355

2016

2016

Hasta Bağlılığı İle Tavsiye Verme Davranışı Arasındaki İlişki

ULUSOY H., TOSUN N., SARIÇOBAN S.

10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 December 2016

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin Vergiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

BİÇER E. B., SARIÇOBAN S.

Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration and Balkan Countries”, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.156-174

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin Vergiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

BİÇER E. B., SARIÇOBAN S.

Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration and Balkan Countries, 17 - 20 May 2016

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi: Sivas Kredi Yurtlar Kurumu Örneği

DAŞLI Y., SARIÇOBAN S.

Second Sarajevo International Conference on EU Integration Balkan Countries, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.414-431

2015

2015

Hekim ve Hemşirelerin Tıbbı Hata Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

ULUSOY H., TOSUN N., GÜLTEKİN D., SARIÇOBAN S.

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul., Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.58

Books & Book Chapters

2022

2022

Sexual Harassment in Health Institutions in Turkey: Causes, Frequency, Effects, and Consequences

ULUSOY H., SARIÇOBAN S.

in: Handbook of Research on Bullying in Media and Beyond, Gülşah Sarı, Editor, IGI GLOBAL, pp.284-295, 2022

2019

2019

Sosyal Sorun Alanı Olarak Sağlık

BİÇER E. B., SARIÇOBAN S.

in: SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, Yılmaz Daşlı, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.51-72, 2019

2018

2018

Is Cyberloafing a Threat or Advantage in Health Institutions?

GÜLTEKİN D., ULUSOY H., SARIÇOBAN S.

in: Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir, Bilal Ak, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.664-672, 2018

2018

2018

Violance in the Health Sector: Status of Turkey

SARIÇOBAN S., ULUSOY H., GÜLTEKİN D.

in: Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir, Bilal Ak, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.526-536, 2018