Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PREVALENCE OF AGGRESSION AND VIOLENCE AGAINST HEALTHCARE WORKERS AND ITS IMPACT ON INTENTION TO LEAVE

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.411-425, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Motivasyon Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.23-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA YAPILAN WEB OF SCIENCE VERİ TABANI KAYNAKLI YAYINLAR

The Journal of International Social Research, cilt.11, sa.61, ss.1055-1059, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of the Studies Published on WOS Between 2013-2017 in the Field of Health Tourism Worldwide,

International Journal of Health Management and Tourism, cilt.3, sa.2, ss.99-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekimlerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin, Kurumda Çalışmaktan Memnuniyet Durumlarının Ve Kurumda Kalma Niyetlerinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.48, ss.659-668, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Attitudes on Gender: A Study on Higher Education Students

European Scientific Journal, ESJ, cilt.12, sa.26, ss.269-288, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.161

Sivas ili genelinde çocuklara yönelik turistik etkinliklerin incelenmesi

2. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, Sivas, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.50-55

Hastane Yöneticilerinin Cinsiyet Profilleri Üzerine Bir İnceleme

2. Uluslararası 12.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018

Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Şiddete İlişkin Görüşleri

2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla /Bodrum, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.616-624

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri İle Bazı SosyoDemografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Saptanması

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.393-394

Sağlık Personelinin Şiddete Maruz Kalması İşten Ayrılma Niyetini Etkiler mi?

1.Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.354-355

Hasta Bağlılığı İle Tavsiye Verme Davranışı Arasındaki İlişki

10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

Üniversite Öğrencilerinin Vergiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration and Balkan Countries”, Saraybosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.156-174

Üniversite Öğrencilerinin Vergiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration and Balkan Countries, 17 - 20 Mayıs 2016

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi: Sivas Kredi Yurtlar Kurumu Örneği

Second Sarajevo International Conference on EU Integration Balkan Countries, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.414-431

Hekim ve Hemşirelerin Tıbbı Hata Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul., Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015, ss.58

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Sorun Alanı Olarak Sağlık

SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, Yılmaz Daşlı, Editör, ANI YAYINCILIK, Ankara, ss.51-72, 2019

Is Cyberloafing a Threat or Advantage in Health Institutions?

Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir, Bilal Ak, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.664-672, 2018

Violance in the Health Sector: Status of Turkey

Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir, Bilal Ak, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.526-536, 2018