Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Department Of Foreıgn Language Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  PETER HANDKE'NİN "HİÇKİMSE KOYUNDA BİR YIL", DANIEL KEHLMANN'IN "SESLER" VE "EN UZAK YER" ADLI YAPITLARININ POSTMODERNİZMİN BAĞLAMINDA İNCELENMESİ(üSTKURMACA, BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK) Sustainable Development

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2010 Postgraduate

  E.T.A Hoffmann'ın Eserlerinde Fantastik Öğeler

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı