Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - Continues Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2006 - 2012 Lecturer

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 1999 - 2006 Lecturer

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu

Managerial Experience

 • 2014 - Continues Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2004 - 2006 Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

Courses

 • Doctorate İşletme Doktora Uzmanlık Dersi

 • Postgraduate Muhasebe Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Yapılabilirlik Etüdünün Hazırlanması ve Analizi

 • Doctorate Uygulamalı Finans II

 • Undergraduate Finansal Yönetim - I

 • Undergraduate Finansal Yönetim - II

 • Postgraduate Finansal Yönetimde Seçilmiş Konular

 • Doctorate Uygulamalı Finans I

 • Undergraduate Finansal Yönetim - II

 • Postgraduate Yapılabilirlik Etüdünün Hazırlanması ve Analizi

 • Doctorate Doktora Seminer Dersi

 • Postgraduate Bankacılıkta Çağdaş Yaklaşımlar

 • Undergraduate Yatırım Ve Proje Değerlendirme

 • Undergraduate Yatırım Ve Proje Değerlendirme

 • Postgraduate Finansal Yönetimde Seçilmiş Konular

 • Postgraduate İşletme Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Sermaye Piyasası

 • Undergraduate Finansal Yönetim - I

 • Postgraduate Bankacılık Riskleri ve Yönetimi

 • Undergraduate Sermaye Piyasası

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Undergraduate YATIRIM PROJE ANALİZİ

 • Doctorate UYGULAMALI FİNANS 2

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Postgraduate FİNANSAL RİSKLER VE ANALİZİ

 • Undergraduate FİNANSAL YÖNETİM 1

 • Undergraduate Sermaye Piyasası

 • Doctorate UYGULAMALI FİNANS 1

 • Undergraduate FİNANSAL YÖNETİM 2

 • Undergraduate SERMAYE PİYASASI

 • Postgraduate YAPILABİLİRLİK ETÜDÜNÜN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Undergraduate Finansal Yönetim - II

 • Undergraduate Finansal Yönetim - II

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Undergraduate Finansal Yönetim

 • Undergraduate Yatırım Ve Proje Değerlendirme

 • Undergraduate Finansal Yönetim

 • Undergraduate Finansal Yönetim - I

 • Postgraduate Finansal Risk Analizi ve Yönetimi

 • Undergraduate Sermaye Piyasası

 • Undergraduate Finansal Yönetim - I

 • Undergraduate Anayasa Hukuku

 • Undergraduate Anayasa Hukuku

 • Undergraduate Sermaye Piyasası

 • Undergraduate Anayasa Hukuku

 • Undergraduate Anayasa Hukuku

 • Undergraduate Yatırım Ve Proje Değerlendirme

 • Undergraduate Sermaye Piyasası

 • Undergraduate Anayasa Hukuku

 • Undergraduate Anayasa Hukuku

 • Undergraduate Sermaye Piyasası

 • Undergraduate Finansal Yönetim

 • Undergraduate Sermaye Piyasası

 • Postgraduate Bankacılık Riskleri ve Yönetimi

 • Postgraduate Kurumsal Risk Yönetimi

 • Undergraduate Finansal Yönetim

 • Undergraduate Pazarlama İlkeleri

 • Undergraduate Pazarlama İlkeleri

 • Undergraduate Kurumsal Kaynak Planlama

 • Undergraduate Pazarlama Yönetimi

 • Undergraduate Pazarlama Yönetimi

 • Undergraduate Kurumsal Kaynak Planlama

 • Undergraduate İşletme Ekonomisi

 • Undergraduate Devlet Borçları

 • Undergraduate Mali Denetim

 • Undergraduate İşletme Ekonomisi

 • Undergraduate Devlet Borçları

 • Undergraduate Mali Denetim

 • Undergraduate Finansal Yönetim

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Metodları

 • Undergraduate Bitirme Ödevi/Tezi

 • Undergraduate Yatırım Proje Analizi

 • Undergraduate Yatırım Proje Analizi

 • Undergraduate Yatırım Proje Analizi

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

Advising Theses