Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans İkna Edici İletişim ve Retorik

 • Lisans Mezuniyet Projesi - II

 • Lisans Tüketici Davranışları

 • Lisans Kurumsal İletişim

 • Lisans Mezuniyet Projesi - I

 • Lisans İletişim Sosyolojisi

 • Lisans Sağlık İletişimi

 • Lisans Tüketici Davranışları

 • Lisans Mesleki Yabancı Dil - II

 • Lisans Mezuniyet Projesi - I

 • Lisans Kurumsal İletişim

 • Lisans Sağlık İletişimi

 • Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım - II

 • Lisans Davranış Bilimleri

 • Lisans İletişim Sosyolojisi

 • Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım - II

 • Lisans Mezuniyet Projesi - II

 • Lisans Davranış Bilimleri

 • Lisans Mesleki Yabancı Dil - II

 • Lisans Kültürlerarası İletişim

 • Lisans İkna Edici İletişim ve Retorik

 • Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 • Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım