Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Classification of plutonic rock types using thin section images with deep transfer learning

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.30, no.4, pp.551-560, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Petrology of the Plio-Quaternary Gobekoren Volcanics (Kangal-Sivas)

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.62, no.1, pp.41-62, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Doğal bir güzellik Sütun yapılı lavlar

MTA Jeoturizm Paneli ve Gezi Notları, pp.47-48, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Çarpışma Sonrası Kalk Alkalin Yozgat Volkaniklerinin Petrolojisi

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.55, no.1, pp.19-41, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bursa Eskişehir ve Fethiye Köyceğiz Bölgeleri Krom Yatakları ve Yan Kayaçlarının Platin Grubu Element PGE Dağılımları

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, vol.17, no.1, pp.15-30, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Granitoyidlerdeki K feldispat Megakristallerinin Anlamı ve Önemi

Geosound, no.30, pp.507-518, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÖRÜNTÜ ZENGİNLEŞTİRME ANALİZLERİ VE SPEKTRAL ÖLÇMELER KULLANILARAK ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ

Türkiye Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 23 May 2015

Cumhuriyet Üniversitesi Spektral Kütüphanesi CUSL Çalışmaları

TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.190-192

Doğal Bir Güzellik Sütun Yapılı Lavlar

Türkiye’nin Jeolojik Miras Envanteri Projesi Sivas Bölge Toplantısı, Turkey, 8 - 10 June 2012, pp.47-48

Epithermal Gold Mineralizations in Pontide Island Arc North Easthern Turkey

32nd International Geological Congress, Florence, Italy, 20 - 28 August 2004

Granitoyidlerdeki K feldispat Megakristallerinin Jenetik Anlamı

Magmatik Petrojenez Lisansüstü Yazokulu, Turkey, 7 - 12 June 2001

Anatolid Pontid çarpışma sisteminin pasif kenarında yeralan Yozgat Batolitinde syn COLG ve post COLG granitoyid birlikteliği

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. yılı Sempozyumu, Adana, Turkey, 30 April - 03 May 1997

Books & Book Chapters

Granitoyidlerdeki K-feldispat Megakristallerinin Jenetik Anlamı

in: Magmatik Petrojenez, Durmuş Boztuğ, Nazmi Otlu, Editor, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yayınları, Ankara, pp.602-612, 2001