Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Eğitim Ortamları

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Karakter ve Değerler Eğitimi

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Öğretimde Yeni Yaklaşımlar

 • Lisans Kurum Deneyimi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Proje

 • Yüksek Lisans Öğretimde Yeni Yaklaşımlar

 • Yüksek Lisans Eğitim Ortamları

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim

 • Yüksek Lisans Program Geliştirme ve Değerlendirme - II

 • Yüksek Lisans Karşılaştırmalı Eğitim

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Etkili İletişim

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 • Lisans Etkili İletişim

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Meslek Etiği ve Yasal Konular

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Meslek Etiği ve Yasal Konular

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Öğrenme Kuramları

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Yüksek Lisans Sanat Eğitiminde Mekânsal Algı II

 • Lisans Ölçme v Değerlendirme

 • Yüksek Lisans Program Geliştirme ve Değerlendirme - I

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Rehberlik

 • Yüksek Lisans Dünyada ve Türkiye de Öğretmen Yetiştirme

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Yüksek Lisans Sanat Öğretim Yöntemleri II

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Seçmeli Sosyal Ders (Bölüm Dışı)

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Rehberlik

 • Yüksek Lisans Sanat Öğretim Yöntemleri-I

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans İnsan İlişkileri ve İletişim

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Kurum Deneyimi

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim

 • Lisans Öğretmenlik Meslek Etiği

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Yüksek Lisans Sanat Eğitiminde Mekânsal Algı

 • Lisans Okullarda Güncel Sorunlar

 • Lisans İnsan İlişkileri ve İletişim

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Öğrenme Psikolojisi

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Öğrenme Psikolojisi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Eğitim Piskolojisi

 • Lisans Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Lisans Okullarda Gözlem

 • Lisans Program Geliştirme ve Öğretimi

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri - II

 • Yüksek Lisans Davranış Bilimlerinde İstatistik

 • Lisans Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

 • Lisans Okullarda Gözlem

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri - I

 • Lisans Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri İstatistiksel Yöntemler - I

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Aile Danışmanlığı

 • Lisans Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans İnsan Hakl. ve Demokrasi Eğ.(Seçmeli)

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans İnsan Hakl. ve Demokrasi Eğ.(Seçmeli)

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları

 • Lisans İstatistik

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans İlköğretimde Kaynaştırma

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans İlköğretimde Kaynaştırma