Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on Validity and Reliability of Digital Addiction Scale for 19 Years or Older

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, sa.1, ss.32-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEKLEMİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN NİTELİKSEL BOYUTUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER (NİTEL BİR ÇALIŞMA

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.159-179, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUK OYUNCAKLARININ ÇOCUKLARIN GELŞİM ALANLARINA YÖNELİK ETKİLERİNİN GÜNÜMÜZ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, sa.13, ss.35-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsteğe Bağlı Olarak İlkokula Kaydedilen Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı Çalışmalarında Karşılaştıkları Problemler

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.6, sa.12, ss.101-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İSTEĞE BAĞLI OLARAK İLKOKULA KAYDEDİLEN ÖĞRENCİLERİN BİTİŞİK EĞİK YAZI ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER

EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, sa.12, ss.101-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarına bazı değişkenlerin etkisi

CUMHURİYET INTERNATİONAL JOURNALOF EDUCATİON, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOKLU ZEKA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMA ÇALIŞMALARI

İNTERNATİONAL İNFORMATİON SYSTEM FOR THE AGRIKULTUREL SCIENS AND TECHNOLOGY, cilt.7, sa.3, ss.969-982, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerine İlişkin İnançları

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.1, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri