Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Fatigue in individuals with knee osteoarthritis: Its relationship with sleep quality, pain and depression

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.35, no.4, pp.1040-1044, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mobility disability and life satisfaction in elderly people

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, vol.51, no.3, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Evaluation of Coping with Pain in Nursing Students

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, vol.16, no.2, pp.53-58, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Peer Assessment Method on the Perception of Nursing Diagnosis and Academic Self-Efficacy in Nursing Process Teaching

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.2, pp.812-819, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bireylerde Bakım Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.9, no.1, pp.32-40, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnmeli Bireye Bakım Verenlerde Bakım Yükü, Sosyal Destek ve YaşamKalitesi Arasındaki ilişki

Journal of Academic Research in Nursing, vol.5, pp.107-115, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Peer Assessment in Learning of Nursing Process Critical Thinking and Peer Support

International Journal of Caring Sciences, vol.12, no.1, pp.331-339, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlılarda Bilişsel İşlevlerin Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Doyumu ile İlişkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.32, no.3, pp.183-190, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Approaches of Nurses to Chronic Disease Patients with Pain

IOSR Journal of Nursing and Health Science, vol.6, no.5, pp.47-53, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dahili kliniklerde yatan bireylerin düşme riski ve alınan önlemlerin incelenmesi

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.12, no.1, pp.27-34, 2013 (Other Refereed National Journals) identifier

İnmeli hasta ve bakım vericilerde bakım yükü ve etkileyen faktörler

Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi, vol.4, no.3, pp.125-130, 2011 (Other Refereed National Journals)

Miyokard İnfarktüsü sonrası bireylere verilen planlı eğitimin öz bakım gücüne etkisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.11, no.2, pp.57-61, 2007 (Other Refereed National Journals)

Dahiliye kliniklerinde yatan hastaların uyku kalitesinin değerlendirilmesi

MN Dahili Tıp Bilimleri, vol.1, no.2, pp.110-114, 2006 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerde Tükenme ve Otonomi düzeylerinin İncelenmesi

Toplum ve Hekim, vol.20, no.4, pp.259-266, 2005 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu

Toplum ve Hekim Dergisi, vol.18, no.4, pp.288-292, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Algıları

VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES-VIII, 11 - 13 October 2019

Osteoartriti Olan Bireylerde Ağrı, Yeti Yitimi ve Yaşam Doyumu

3. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

Gebelikte Huzursuz Bacak Sendromunda Yeni Bir Yaklaşım Akuatik Egzersiz.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 May 2018

Özenli Bir Bakım Gerektiren Gebelik, Romatoid Artrit

1.Uluslararsı 5. Ulusal Ebelik Sempozyumu, 24 - 26 April 2018

Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu

Sağlık Çalışanların Sağlığı 2. Ulusal Kongresi, Turkey, 16 - 18 November 2001

Books & Book Chapters

MERHAMET ve HEMŞİRELİK

in: SAĞLIK PROFESYONELLERİNDEN İNSAN HAYATINA BAKIŞ, Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARS FERTELLİ, Editor, IKSAD PUBLICATIONS, Ankara, pp.31-56, 2020 Sustainable Development

ROMATOİD ARTRİTTE YAŞANAN BAZI SORUNLAR veHEMŞİRELİK BAKIMI

in: DİSİPLİNER YAKLAŞIMLA GÜNCEL SAĞLIK KONULARI, Doç. Dr.. Nilgün ULUTAŞDEMİR, Editor, IKSAD PUBLICATIONS, Ankara, pp.80-119, 2020

YAŞLI BİREYLERDE MANEVİYAT VE YAŞAM DOYUMU

in: SAGLIK BILIMLERI ALANINDA MULTIDISIPLINER YAKLASIMLAR, YASİN AKKEMİK, Editor, IKSAD PUBLICATIONS, pp.55-76, 2019