Arş.Gör.

TAHA YASİR MERT


Suşehri Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Ab.

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

2016 - 2019

2016 - 2019

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Hemşirelerin iş yaşamı kalitesi, iş stresi ve iş doyumu düzeylerinin belirlenmesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Halk Sağlığı Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Suşehri Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Bebek Bakımına İlişkin Annelerin Geleneksel Uygulamaları

KOCATAŞ S. , GÜLER N. , MERT T. Y.

INCARE 2019 Uluslararası Hemşirelik Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.160-162

2018

2018

HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAMI KALİTESİ VE İŞ STRESİ DÜZEYİ

MERT T. Y. , GÜLER N.

5th National 1st International Congress of Current Approaches in Nursing, 15 - 17 Kasım 2018