Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Integration of Section and Model: Reflections from a Studio Practice.

Journal of Design Studio, cilt.2, sa.2, ss.23-39, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Design Quest with Mechanical Tools

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.10, sa.4, ss.524-538, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From Sketch to Architectural Production/Design Process: A Studio Practice

Grid Mimarlık, Planlama ve Tasarım Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.199-221, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarlıkta Rütbeli Bir Gizem: Tesir

Arredamento Mimarlık, sa.340, ss.106-110, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Fiction of Refunctioning: Analysis of A Late Modern Industrial Facility in Sivas with Studio Experience

Online Journal of Art and Design,, cilt.8, sa.2, ss.1-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Design Like Him/Her” Method in the Context of Experimentality of Design Studies

uluslararası hakemli tasarım ve mimarlık dergisi, sa.17, ss.104-137, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tell a Story of Space: A Narrative-Based Case Study throughAbstracted Materials

Online Journal of Art and Design, cilt.6, sa.3, ss.152-173, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DREAMING ARCHITECTURE WITHOUT ARCHITECTS: DESIGNERS/BUILDERS OF THEIR OWN “HOMES”

Acta Scientiaeet Intellectus, cilt.4, sa.1, ss.54-65, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POST-MODERN HISTORICISM ARCHITECTURAL APPLICATION IN NIGDE: A CLASSIFICATIONAL EVALUATION

Acta Scientiaeet Intellectus, cilt.4, sa.1, ss.31-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİVAS KENT MEYDANI’NIN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ VE MEYDAN YAKIN ÇEVRESİİÇİN CEPHE ÖNERİLERİ: BİR STÜDYO DENEYİMİ

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.5, sa.17, ss.258-274, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinan Anlatısında Metodolojik Benzeşim ve Ayrışımlar: Dört Kaynak Üzerinden Bir Karşılaştırma Denemesi

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.4, sa.14, ss.1585-1598, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekansal Süreklilik ve Bağlamsal Tutarlılığın Pattern Language Aracılığıyla Okunabilirliği Bir Örneklem

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.40, sa.1, ss.293-323, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekânsal Süreklilik ve Bağlamsal Tutarlılığın Pattern Language Aracılığıyla Okunabilirliliği Bir Örneklem

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.40, sa.1, ss.293-323, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selçuklu Mimarlığı Neyi İfade Eder Selçuklu Mimarlığının Üslupsal ve Anlamsal Okunabilirliğinde Muğlaklık

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, sa.21, ss.113-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Mimarlık Tarihi Yazımında Ulusal Milli Olanın Eklektisizm ve Modernizm Ekseninde Ayrış tırıl ması Üzerine

MSGSU TasarımKuram Dergisi, cilt.10, sa.18, ss.117-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kentin Değişen Panoraması, Sivas’tan Sivas’a Bakmak

Hayat Ağacı Sivas Şehir Kültürü Dergisi, sa.26, ss.79-84, 2014 (Hakemsiz Dergi)

İdealleş tiril miş Türk Evi Fikrinin Historiyografik Çözümlenmesi

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, cilt.1, sa.1, ss.66-91, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk İslam Sanatı Mimarisinde Ebedi İz Den Edebi Huzura Kutsanmış Dünyanın Ötesinde Bir Haz Geçicilik Fanilik Olgusu

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmaları Dergisi, sa.15, ss.55-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Edebi Yazınında Nostalji ve Muhafazakârlık ın makarr ı İdaresi Mahalle

Arredamento Mimarlık: Tasarım Kültürü Dergisi, sa.260, ss.112-120, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Rönesans tan Modernizme Mimarlık Kuram ve Pratiğinde İdealleştirme Olgusu

Mimarlık, sa.364, ss.60-64, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarlık Kuramında Mimari Çizim ve İdealleştirme

Arredamento Mimarlık: Tasarım Kültürü Dergisi, sa.250, ss.135-139, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Yüksek Kültürden Halk Kültürüne Batı Mimarlığında Ulusal Anıt Düşüncesi ve Vernaküler Mimarinin İdealleştirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.18, ss.274-289, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdeal Osmanlı Üslûbu Arayışında Üç Mimar Montani Efendi Kemâlettin Bey ve Vedat Bey

MSGSU Sosyal Bilimler Dergisi, sa.2, ss.98-107, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdeal Osmanlı Türk Evi ve Anadolu Türk Evleri Karşıtlığı Sorunsalı Bağlamında Biçimsel Açıklamalar

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.14, ss.497-510, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu da Kerpicin Kullanım Geleneği ve Kerpiç Konut Yapım Sistemlerinin Karşılaştırılması

Tasarım Kuram Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.95-104, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binası

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV, Poster Sunuşları, Tekirdağ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2019

Sivas Çimento Fabrikası ve Yerleşkesi

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV, Poster Sunuşları, Tekirdağ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2019

Discontinuity or Disjunction Between Basic Design Education and Architectural Studios: An Experiential Investigation on Design Skill

1st AE International Conference 2018 ”Educational Pursuits and Experiences”, Kıbrıs (Kktc), 15 - 16 Kasım 2018

Modern Architecture and Its Spatial Extensions from The Early Republican Period to the 1980’s In Sivas: Locality/Disjunctions/Ruptures

XII. International Theory and History of Architecture Conference ARCHTHEO’18, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2018, ss.114-130

Bir Stüdyo Örnekleminde Tarihi Mekan Belleğinin Aktarımları: Sivas Buğday Pazarı ve Meydan Pazarı’nda Mekansal Temaslar

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu II/Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.324-349

Modern Cami Mimarisi Nasıl Olmalı Tartışmalarının Temel Problematiği Tarihsel ve Kavramsal İzlek

Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Geç Osmanlı´dan Cumhuriyete Sivas Kent Mimarisi

Türk Ocakları Sivas Şubesi, Sivas, Türkiye, 04 Mart 2017

Departures from Anatolian Seljuk Building Complex with Iwan/Eyvan: The Tradition of Iwan Tombs

International Conference of Sustainable Development, Belgrade, Sırbistan, 12 - 15 Kasım 2015

Türkiyede’ki Mimari Yarışmalar ve Sürdürebilirlik

Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, ss.354-361

Gelenek, Zanaat, Tasarım ve İnşa Bağlamında Reel Bir Örneklem Hasan Hezer

I.Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2012, ss.89-102

Zihinsel Mekansal Dönüşümde Tarihsel İmgele[-m-]leri Çoğaltmak: Niğde’de Postmodern Mimari Uygulamalar

1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2012

A [Forgotten] Vernacular from Anatolian Villages: Guestrooms in Sivas

6th International Seminar on Vernacular Settlements, Contemporary Vernaculars: Places, Processes and Manifestations, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2012

Kentsel Dönüşümde Bilgi Toplumu Eksenli Yaklaşımlar: Aktörler ve Talepler”,

Yozgat Bilişim Etkinlikleri-IX, Yozgat, Türkiye, 10 - 15 Nisan 2012

Kentsel Donatı-Kentsel Kimlik ve Çevresel İmaj Amasya Örneği

Mimarlık ve Kent Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2011, ss.231

A material that has Witnessed the Past in Anatolia adobe

Structural Analysis of Historical Constructions International Seminar IV, 10 - 13 Kasım 2005

Sivas Çallı köyü Geleneksel Kerpiç Konutları

Uluslararası Anıtlar ve Sitler günü, Kerpiç Mimariyi Koruyalım Konferansı, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, 21 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

BİR MİMARLIK DÜŞÜNÜN PEŞİNDE: KENDİ İÇİN “EV”TASARLAYAN MUSTAFA HIZIR’IN “YUVASI”

MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Prof. Dr. Tanja SOLDATOVIĆ, Doç. Dr. Nihada DELOBEGOVIĆ DZANIĆ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.97-111, 2018

GELENEKSEL SİVAS EVLERİNİN MEKANSAL VE TİPOLOJİKÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Prof. Dr. Tanja SOLDATOVIĆ, Doç. Dr. Nihada DELOBEGOVIĆ DZANIĆ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.69-96, 2018

Kent Mekânının Sinema Filmlerinden Okunması Konya Örneği

İletişim Okumaları Disiplinlerarası Bir Alanın Kuramsal Uzamından Yansımalar, , Editör, Literatürk Yayınları, ss.235-262, 2013