Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2010 - Devam Ediyor Prof.Dr.

 • 2005 - 2010 Doç.Dr.

 • 1999 - 2005 Yrd.Doç.Dr.

 • 1995 - 1999 Araştırma Görevlisi

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Emevi Devleti Siyasi Tarihi

 • Lisans İslam Tarihi - I

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans Uzmanlık Dersleri

 • Lisans İslam Tarihi - II

 • Yüksek Lisans Siyer ve Kaynakları

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Lisans İslam Tarihi - I

 • Lisans Siyer

 • Lisans İslam Tarihi - II

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans İslam Tarihi - I

 • Doktora İslam Tarihi ve Sanatları Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans Siyer

 • Doktora Hulefay-i Raşidin Dönemi

 • Lisans Hz. Muhammed in Hayatı

 • Yüksek Lisans Dört Halife Dönemi Siyasi Tarihi

 • Doktora Klasik Dönem İslam Tarihi - II

 • Lisans İslam Tarihi - I

 • Lisans İslam Tarihi - I

 • Doktora Klasik Dönem İslam Tarihi - I

 • Yüksek Lisans Abbasiler

 • Lisans İslam Tarihi - II

 • Lisans Oryantalizm ve İslam

 • Lisans İslam Tarihi - III

 • Lisans İslam Tarihi - I

 • Lisans İslam Tarihi - I

 • Lisans İslam Tarihi - II

 • Lisans İslam Tarihi - III

 • Yüksek Lisans İslam Tarihi Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Lisans İslam Tarihi - II

 • Yüksek Lisans Emeviler Dönemi Siyasi Akımlar

 • Lisans Hz. Muhammedin Hayatı

 • Lisans İslam Tarihi

 • Yüksek Lisans İslam Tarihi Metinleri - II

 • Lisans Hz. Muhammedin Hayatı

 • Lisans Hz. Muhammed in Hayatı

 • Lisans İslam Kurumları Tarihi

 • Lisans İslam Medeniyeti Tarihi

 • Lisans İslam Tarihi

 • Lisans İslam Medeniyeti Tarihi

 • Lisans İslam Kurumları Tarihi

 • Lisans Türk Kültür Tarihi

 • Yüksek Lisans Hz. Muhammed in Hayatı

 • Yüksek Lisans İslam Tarihi Metadolojisi