Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ensabın Cahiliye Arapları ve Hz. Peygamber Nazarındaki Yeri ve Önemi

Siyer Araştırmaları Dergisi, ss.45-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Fetih Mekke nin Fethi

Derin Tarih, ss.98-103, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz. Hasan’ın Zehirlenerek Öldürüldüğü İddiaları Üzerine Bir Değerlendirme

istem, cilt.13, ss.1-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşmanlarına Bile Merhametli Muhammed (sav)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.11-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hz. Ömer’in Valilerini Denetime tabi tutması

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017

Hz. Peygamber’in Vefatıyla Sonuçlanan Hastalığı SürecindeHz. Aişe

Uluslararası Müminlerin Annesi Hz. Aişe Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016, ss.43-62

Hz. Peygamber Zamanında Zekat Uygulaması

Tarihte ve Günümüzde Zekat Uygulamaları, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2016, ss.45-64

Yunus’u Anlamaya Doğru

III. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Ordu, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017, ss.19-26

Ebû Eyyûb el Ensârî İle İlgili Yanlış Bilinen Doğrular

12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2015, cilt.1, ss.246-259

Yunus Emre nin Anadolu İnsanına Kazandırmış Olduğu Güzelliklerin Doğru Anlaşılmasının Önemi

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Ordu, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016, ss.11-18

Menâkıb ı Çâr Yâr a Göre Dört Halifenin Birbirleriyle Münasebetleri

Şemseddîn Sivasî Sempozyum Bildirileri, Sivas, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.15-172

Bir Eş Olarak Hz Hatice

Hz. Hatice Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 25 Aralık 2014 - 25 Aralık 2013, ss.39-72

Kitap & Kitap Bölümleri

Hz. Peygamber’xxin Vefatıyla Sonuçlanan Hastalığı ve Defni Sürecinde Hz. Ebu Bekir

Hazreti Ebu Bekir, Ali Aksu, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.57-70, 2019

Risaletin Mekke Döneminde Hz. Ebû Bekir

Hazreti Ebu Bekir, Ali Aksu, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.23-31, 2019

Ebû Eyyûb el-Ensârî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, Ankara, 2018

Emeviler

İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.107-120, 2018

Ekonomik Hayat

İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.183-214, 2018

Ticaret

İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.215-228, 2018

İslam’da Kardeşliğinin Önemi veEnsar İle Muhacir Kardeşliği

Siyer Dersleri-Mekke Dönemi, İdris Söylemez, Editör, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Malatya, ss.173-180, 2018

Yunus Emre’nin Dilinden Hz. Peygamber’in Nübüvveti ve Ahlaki Özellikleri

Her Dem Yeniden Doğarız IV. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Yusuf Yıldırım-Fatih Ramazan Süer, Editör, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Ordu, ss.87-98, 2018

Hz. Ömer’in Valilerini Denetime Tabi Tutması

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Ali Aksu, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.165-182, 2018

Sosyal Hayat

İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.143-164, 2018

Sosyal Dayanışma

İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.165-182, 2018

Ribat-Kervansaray

İslam Kurumları Tarihi, Eyüp Baş, Editör, Grafiker, Ankara, ss.219-227, 2017

Hac Emirliği ve Surre Alayları

İslâm Kurumları Tarihi, Eyup Baş, Editör, Grafiker, Ankara, ss.289-300, 2017

Kerbela Olayı

İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler, Adnan Demircan, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.93-110, 2017

Tevvabun Hareketi

İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler, Adnan Demircan, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.111-118, 2017

Vali

İslam Kurumları Tarihi, Eyüp Baş, Editör, Grafiker, Ankara, ss.141-153, 2017

Hz. Peygamber’in Ahlakı ve Güzel Ahlaka Verdiği Önem

Hz. Peygamber’in Ahlakı, Adnan Demircan, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.133-159, 2017

Hâcib

İslam Kurumları Tarihi, Eyüp Baş, Editör, Grafiker, Ankara, ss.93-101, 2017

Berid-Menzilhane

İslam Kurumları tarihi, Eyüp Baş, Editör, Grafiker, Ankara, ss.207-219, 2017

Mekke’nin Fethi

İslam Tarihi ve Medeniyeti ( Hz. Peygamber Dönemi), Adnan Demircan, Rıza Savaş, Tahsin Koçyiğit, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.487-506, 2017

Emevi Devletinde Muhalefet Hareketleri

İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler, Ünal Kılıç, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.71-79, 2017

Siyer Öğretimine Dair Öneriler

Siyer Öğretimi Ortaokul ve Orta Öğretim Düzeyi, Muhammed Ali alioğlu, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.97-99, 2016

Lisans Üstü Siyer Öğretimi

Siyer Öğretimi Lisans ve Lisans Üstü Öğretim Düzeyi, Muhammed Ali alioğlu, Editör, Siyer Vakfı, İstanbul, ss.97-98, 2016

Menâkıb-ı Çâr- Yâr'a Göre Dört Halifenin Birbiriyle Münasebetleri

Şemseddin Sivasi, Ahmet Dağüstü, Editör, Sivas Belediyesi, Sivas, ss.151-172, 2015

Bir Eş Olarak Hz. Hatice

Hazreti Hatice, Ali Aksu, Editör, Sivas Belediyesi, Sivas, ss.39-72, 2015