Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Büyük Fetih Mekke nin Fethi

Derin Tarih , pp.98-103, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YEŞİLÇAM DÖNEMİ DİNİ FİLMLERİN İSLAM TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Sivas, Turkey, 03 May 2023

Hz. Ömer’in Valilerini Denetime tabi tutması

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2017

Hz. Peygamber’in Vefatıyla Sonuçlanan Hastalığı SürecindeHz. Aişe

Uluslararası Müminlerin Annesi Hz. Aişe Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 - 30 April 2016, pp.43-62

Hz. Peygamber Zamanında Zekat Uygulaması

Tarihte ve Günümüzde Zekat Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2016, pp.45-64

Yunus’u Anlamaya Doğru

III. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Ordu, Turkey, 5 - 06 May 2017, pp.19-26

Ebû Eyyûb el Ensârî İle İlgili Yanlış Bilinen Doğrular

12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2015, vol.1, pp.246-259

Yunus Emre nin Anadolu İnsanına Kazandırmış Olduğu Güzelliklerin Doğru Anlaşılmasının Önemi

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Ordu, Turkey, 13 - 14 May 2016, pp.11-18

Menâkıb ı Çâr Yâr a Göre Dört Halifenin Birbirleriyle Münasebetleri

Şemseddîn Sivasî Sempozyum Bildirileri, Sivas, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.15-172

Bir Eş Olarak Hz Hatice

Hz. Hatice Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 December 2014 - 25 December 2013, pp.39-72

Analysis of Signatures affixed for denial intention

3rd International Forensic Sciences Conference & Exhibition, İstanbul, Turkey, 29 - 31 March 2012

Books & Book Chapters

Hz. Ammar bin Yasir

Beyan Yayınları, 2020

GRAFİK TASARIMDA BASİTLİK, SADELİK FLATTASARIM, MİNİMALİZM, WABİ SABİ

in: SANAT ve İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI, Doç. Dr. Lokman ZOR, Editor, iksadyayinevi, Ankara, pp.213-232, 2020

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNİ İÇERİKLİ İNTERNET KULLANIM VE DOYUMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

in: SANAT ve İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI, ZOR,Lokman, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.119-161, 2020

Sırrı fâş etmek: Nesîmî ve Tasavvuf şiirimiz

in: Nesîmî Kitabı, Alim Yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.179-186, 2019

Hz. Peygamber’in Gönülleri Fethi: Mekke’xxnin Fethi Bağlamında

in: Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak, Muharrem Kesik, Editor, Okçular Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.57-82, 2019

Risaletin Mekke Döneminde Hz. Ebû Bekir

in: Hazreti Ebu Bekir, Ali Aksu, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.23-31, 2019

Hz. Peygamber’xxin Vefatıyla Sonuçlanan Hastalığı ve Defni Sürecinde Hz. Ebu Bekir

in: Hazreti Ebu Bekir, Ali Aksu, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.57-70, 2019

Yunus Emre’de Hulefa-yi Râşidîn

in: Yunus’un Dili, Alim Yıldız, Yusuf Yıldırım, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, pp.47-54, 2019

Yesevî’xxden Yunus’xxa Hakîkat Dili Türkçe

in: Yunusun Dili, Alim yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, pp.9-16, 2019

Hz. Peygamber’in Vefatıyla Sonuçlanan Hastalığı ve Defni Sürecinde Hz. Ebu Bekir

in: Hazreti Ebu Bekir, , Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, pp.57-70, 2019

Ebû Eyyûb el-Ensârî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, Ankara, 2018

Ekonomik Hayat

in: İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.183-214, 2018

Ticaret

in: İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.215-228, 2018

Emeviler

in: İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.107-120, 2018

İslam’da Kardeşliğinin Önemi veEnsar İle Muhacir Kardeşliği

in: Siyer Dersleri-Mekke Dönemi, İdris Söylemez, Editor, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Malatya, pp.173-180, 2018

Yunus Emre’nin Dilinden Hz. Peygamber’in Nübüvveti ve Ahlaki Özellikleri

in: Her Dem Yeniden Doğarız IV. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Yusuf Yıldırım-Fatih Ramazan Süer, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Ordu, pp.87-98, 2018

Hz. Ömer’in Valilerini Denetime Tabi Tutması

in: Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Ali Aksu, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.165-182, 2018

Sosyal Hayat

in: İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.143-164, 2018

Emeviler/ Mervaniler Dönemi,

in: İslam Tarihi-II, Ünce, Bayram, Editor, Svas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.1-107, 2018

Sosyal Dayanışma

in: İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.165-182, 2018

Hz. Peygamber’in Ahlakı ve Güzel Ahlaka Verdiği Önem

in: Hz. Peygamber’in Ahlakı, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.133-159, 2017

Hac Emirliği ve Surre Alayları

in: İslâm Kurumları Tarihi, Eyup Baş, Editor, Grafiker, Ankara, pp.289-300, 2017

Mekke’nin Fethi

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti ( Hz. Peygamber Dönemi), Adnan Demircan, Rıza Savaş, Tahsin Koçyiğit, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.487-506, 2017

Emevi Devletinde Muhalefet Hareketleri

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler, Ünal Kılıç, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.71-79, 2017

Vali

in: İslam Kurumları Tarihi, Eyüp Baş, Editor, Grafiker, Ankara, pp.141-153, 2017

Tevvabun Hareketi

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.111-118, 2017

Ribat-Kervansaray

in: İslam Kurumları Tarihi, Eyüp Baş, Editor, Grafiker, Ankara, pp.219-227, 2017

Berid-Menzilhane

in: İslam Kurumları tarihi, Eyüp Baş, Editor, Grafiker, Ankara, pp.207-219, 2017

Kerbela Olayı

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.93-110, 2017

Hâcib

in: İslam Kurumları Tarihi, Eyüp Baş, Editor, Grafiker, Ankara, pp.93-101, 2017

Lisans Üstü Siyer Öğretimi

in: Siyer Öğretimi Lisans ve Lisans Üstü Öğretim Düzeyi, Muhammed Ali alioğlu, Editor, Siyer Vakfı, İstanbul, pp.97-98, 2016

Siyer Öğretimine Dair Öneriler

in: Siyer Öğretimi Ortaokul ve Orta Öğretim Düzeyi, Muhammed Ali alioğlu, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.97-99, 2016

Bir Eş Olarak Hz. Hatice

in: Hazreti Hatice, Ali Aksu, Editor, Sivas Belediyesi, Sivas, pp.39-72, 2015

Menâkıb-ı Çâr- Yâr'a Göre Dört Halifenin Birbiriyle Münasebetleri

in: Şemseddin Sivasi, Ahmet Dağüstü, Editor, Sivas Belediyesi, Sivas, pp.151-172, 2015

Ebû Eyyûb el Ensârî Eyyûb Sultan

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, Ankara, 2008

Metrics

Publication

62

Project

2