Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ALGILANAN İSLAMOFOBİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI, GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI*

TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Turkish Journal of Religious Education Studies, vol.12, no.12, pp.175-198, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Ensabın Cahiliye Arapları ve Hz. Peygamber Nazarındaki Yeri ve Önemi

Siyer Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.45-64, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Büyük Fetih Mekke nin Fethi

Derin Tarih, pp.98-103, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Düşmanlarına Bile Merhametli Muhammed (sav)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.11-34, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hz. Ömer’in Valilerini Denetime tabi tutması

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2017

Hz. Peygamber’in Vefatıyla Sonuçlanan Hastalığı SürecindeHz. Aişe

Uluslararası Müminlerin Annesi Hz. Aişe Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 - 30 April 2016, pp.43-62

Hz. Peygamber Zamanında Zekat Uygulaması

Tarihte ve Günümüzde Zekat Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2016, pp.45-64

Yunus’u Anlamaya Doğru

III. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Ordu, Turkey, 5 - 06 May 2017, pp.19-26

Ebû Eyyûb el Ensârî İle İlgili Yanlış Bilinen Doğrular

12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2015, vol.1, pp.246-259

Yunus Emre nin Anadolu İnsanına Kazandırmış Olduğu Güzelliklerin Doğru Anlaşılmasının Önemi

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Ordu, Turkey, 13 - 14 May 2016, pp.11-18

Menâkıb ı Çâr Yâr a Göre Dört Halifenin Birbirleriyle Münasebetleri

Şemseddîn Sivasî Sempozyum Bildirileri, Sivas, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.15-172

Bir Eş Olarak Hz Hatice

Hz. Hatice Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 December 2014 - 25 December 2013, pp.39-72

Books & Book Chapters

Hz. Ammar bin Yasir

Beyan Yayınları, 2020

GRAFİK TASARIMDA BASİTLİK, SADELİK FLATTASARIM, MİNİMALİZM, WABİ SABİ

in: SANAT ve İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI, Doç. Dr. Lokman ZOR, Editor, iksadyayinevi, Ankara, pp.213-232, 2020

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNİ İÇERİKLİ İNTERNET KULLANIM VE DOYUMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

in: SANAT ve İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI, ZOR,Lokman, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.119-161, 2020

Sırrı fâş etmek: Nesîmî ve Tasavvuf şiirimiz

in: Nesîmî Kitabı, Alim Yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.179-186, 2019

Hz. Peygamber’in Gönülleri Fethi: Mekke’xxnin Fethi Bağlamında

in: Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak, Muharrem Kesik, Editor, Okçular Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.57-82, 2019

Risaletin Mekke Döneminde Hz. Ebû Bekir

in: Hazreti Ebu Bekir, Ali Aksu, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.23-31, 2019

Hz. Peygamber’xxin Vefatıyla Sonuçlanan Hastalığı ve Defni Sürecinde Hz. Ebu Bekir

in: Hazreti Ebu Bekir, Ali Aksu, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.57-70, 2019

Yunus Emre’de Hulefa-yi Râşidîn

in: Yunus’un Dili, Alim Yıldız, Yusuf Yıldırım, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, pp.47-54, 2019

Yesevî’xxden Yunus’xxa Hakîkat Dili Türkçe

in: Yunusun Dili, Alim yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, pp.9-16, 2019

Hz. Peygamber’in Vefatıyla Sonuçlanan Hastalığı ve Defni Sürecinde Hz. Ebu Bekir

in: Hazreti Ebu Bekir, , Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, pp.57-70, 2019

Ebû Eyyûb el-Ensârî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, Ankara, 2018

Ekonomik Hayat

in: İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.183-214, 2018

Ticaret

in: İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.215-228, 2018

Emeviler

in: İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.107-120, 2018

İslam’da Kardeşliğinin Önemi veEnsar İle Muhacir Kardeşliği

in: Siyer Dersleri-Mekke Dönemi, İdris Söylemez, Editor, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Malatya, pp.173-180, 2018

Yunus Emre’nin Dilinden Hz. Peygamber’in Nübüvveti ve Ahlaki Özellikleri

in: Her Dem Yeniden Doğarız IV. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Yusuf Yıldırım-Fatih Ramazan Süer, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Ordu, pp.87-98, 2018

Hz. Ömer’in Valilerini Denetime Tabi Tutması

in: Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Ali Aksu, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.165-182, 2018

Sosyal Hayat

in: İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.143-164, 2018

Emeviler/ Mervaniler Dönemi,

in: İslam Tarihi-II, Ünce, Bayram, Editor, Svas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.1-107, 2018

Sosyal Dayanışma

in: İslam Tarihi II, Bayram Ünce, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.165-182, 2018

Hz. Peygamber’in Ahlakı ve Güzel Ahlaka Verdiği Önem

in: Hz. Peygamber’in Ahlakı, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.133-159, 2017

Hac Emirliği ve Surre Alayları

in: İslâm Kurumları Tarihi, Eyup Baş, Editor, Grafiker, Ankara, pp.289-300, 2017

Mekke’nin Fethi

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti ( Hz. Peygamber Dönemi), Adnan Demircan, Rıza Savaş, Tahsin Koçyiğit, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.487-506, 2017

Emevi Devletinde Muhalefet Hareketleri

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler, Ünal Kılıç, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.71-79, 2017

Vali

in: İslam Kurumları Tarihi, Eyüp Baş, Editor, Grafiker, Ankara, pp.141-153, 2017

Tevvabun Hareketi

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.111-118, 2017

Ribat-Kervansaray

in: İslam Kurumları Tarihi, Eyüp Baş, Editor, Grafiker, Ankara, pp.219-227, 2017

Berid-Menzilhane

in: İslam Kurumları tarihi, Eyüp Baş, Editor, Grafiker, Ankara, pp.207-219, 2017

Kerbela Olayı

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (3) Emeviler, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.93-110, 2017

Hâcib

in: İslam Kurumları Tarihi, Eyüp Baş, Editor, Grafiker, Ankara, pp.93-101, 2017

Lisans Üstü Siyer Öğretimi

in: Siyer Öğretimi Lisans ve Lisans Üstü Öğretim Düzeyi, Muhammed Ali alioğlu, Editor, Siyer Vakfı, İstanbul, pp.97-98, 2016

Siyer Öğretimine Dair Öneriler

in: Siyer Öğretimi Ortaokul ve Orta Öğretim Düzeyi, Muhammed Ali alioğlu, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.97-99, 2016

Bir Eş Olarak Hz. Hatice

in: Hazreti Hatice, Ali Aksu, Editor, Sivas Belediyesi, Sivas, pp.39-72, 2015

Menâkıb-ı Çâr- Yâr'a Göre Dört Halifenin Birbiriyle Münasebetleri

in: Şemseddin Sivasi, Ahmet Dağüstü, Editor, Sivas Belediyesi, Sivas, pp.151-172, 2015

Ebû Eyyûb el Ensârî Eyyûb Sultan

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, Ankara, 2008