Scientific Activities

Artistic Activity

  • September 2019 Diyanet TV’de Farklı Bakış Programı’nda ”Dini, Sosyal ve Tarihi Yönleriyle Ehl-i Beyt” konulu programda katılımcı

  • December 2018 Sahâbe Medresesi Kapsamında ”Hz. Ali (ra) Ve Dönemi

  • December 2018 Sahâbe Medresesi Programı doğrultusunda ”Hz. Osman (ra) ve Dönemi”

  • June 2017 Sultan Şehirde İftar

  • April 2017 Farklı Yönleri İle Mekke’nin Fethi