Education Information

Dissertations

  • 2016 Doctorate

    Kalite maliyetleri ve bir üretim işletmesinde kalite maliyet kategorileri arasındaki ilişkinin analizi

  • 2009 Postgraduate

    Türkiye' nin ortadoğu ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkileri üzerine bir değerlendirme