Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÂĞIT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİST’xxTE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: 2010 -2018

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, ss.3474-3483, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Dairesi Personeli Açısından Vergi Aflarının Etkinliği: Sivas İlinde Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.275-302, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VERGİ DAİRESİ PERSONELİ AÇISINDAN VERGİAFLARININ ETKİNLİĞİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Cumhhuriyet Üniversitesi İİBF, cilt.17, ss.275-302, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Üretim İşletmesinde Kalite Maliyet Kategorileri Arasındaki İlişkinin Analizi

Bartın İİBF Dergisi, cilt.6, ss.245-262, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Üretim İşletmesinde Kalite Maliyet Kategorileri Arasındaki İlişkinin Analizi

Bartın İİBF DErgisi, cilt.6, ss.245-263, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar