Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2016 Doktora

    Kalite maliyetleri ve bir üretim işletmesinde kalite maliyet kategorileri arasındaki ilişkinin analizi

  • 2009 Yüksek Lisans

    Türkiye' nin ortadoğu ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkileri üzerine bir değerlendirme