Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÇALIŞMA SERMAYESİ ETKİNLİK ÖLÇÜMÜNDE İNDEKS YÖNTEMİ: TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.41, pp.3534-3551, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

PAF MODELİ VE KALİTE MALİYET KATEGORİLERİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.54-73, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

MALİ TABLOLARIN DİKEY YÜZDELER YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: BİST TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA (2019)

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.1034-1050, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

FAALİYET TABANLI MALİYET YÖNTEMİ: BİR TERMAL OTEL İŞLETMESİNDE UYGULAMA

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.4, pp.3879-3894, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Vergi Dairesi Personeli Açısından Vergi Aflarının Etkinliği: Sivas İlinde Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.275-302, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Üretim İşletmesinde Kalite Maliyet Kategorileri Arasındaki İlişkinin Analizi

Bartın İİBF Dergisi, vol.6, no.12, pp.245-262, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Üretim İşletmesinde Kalite Maliyet Kategorileri Arasındaki İlişkinin Analizi

Bartın İİBF DErgisi, vol.6, no.12, pp.245-263, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TFRS 9 TİCARİ ALACAKLARA İLİŞKİN BEKLENEN KREDİ ZARARLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES FSCONGRESS 2021, Artvin, Turkey, 7 - 08 May 2021, pp.52-59

COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNİN FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

IV. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 17 December 2020, pp.593-602

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE MALİ MÜŞAVİRLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR ÜZERİNE SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

IV. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ [17 Aralık 2020 Çevrim İçi], Ankara, Turkey, 17 December 2020, pp.30

KALİTE MALİYET KATEGORİLERİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

7. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ, Zonguldak, Turkey, 23 - 25 October 2020, pp.30

ORAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE BİR TEKSTİL FİRMASININ MALİ PERFORMANSININ İNCELENMESİ

7. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ, Zonguldak, Turkey, 23 October 2020, pp.39

Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Maliyetlerinin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

4.ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERSEMPOZYUMU, Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.340

ADLİ MUHASEBECİLİK MESLEĞİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.493 Sustainable Development

ÇEVRESEL MALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

1.ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU(BILMES 2017), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.627

TURİZM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BORSA İSTANBUL’ DA KAYITLI ŞİRKETLERİN FAALİYET VE KARLILIK ORANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA(2010-2016)

THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TUORISM:INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1199

KALİTE KAVRAMI ANLAYIŞININ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GEÇİRDİĞİ EVRELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

1.ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.255

Books & Book Chapters

TARGET COSTING AS A STRATEGIC TOOL OF COST MANAGEMENT

in: STUDIES AT THE CROSSROADS OF MANAGEMENT & ECONOMICS, SAMET EVCİ, ANSHUMAN SHARMA, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.389-400, 2020

Maliyet Sistemleri içerisinde Yalın Üretim Modeli ve Değer Akış Maliyet Sisteminin İncelenmesi

in: Muhasebe Araştırmaları, Turgut ÇÜRÜK, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.97-109, 2019

Muhasebe Derslerinin Kalitesine Bakış Açısı, Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2019, Prof.Dr. Hasan BABACAN, Prof.Dr. Zafer GÖLEN, Editor, Ivpe, cetinje, pp.640-662, 2019