Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

 • 2018 - 2019 Dr.Öğr.Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji

 • 2013 - 2018 Dr.Öğr.Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği

 • 2004 - 2013 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Verdiği Dersler

 • Lisans Mühendisler İçin Bilgisayar Uyg. - I (İngilizce)

 • Lisans Mak.Muh.Uyg.(Bitirme Pr.)

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Bilgisayar Programlama

 • Lisans Bilgisayar Programlama

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Lisans Bilgisayar Programlamaya Giriş

 • Yüksek Lisans İleri Mühendislik Termodinamiği

 • Lisans Bilgisayar Programlamaya Giriş

 • Yüksek Lisans Mühendisler İçin İleri Sayısal Yöntemler: Sonlu Hacimler Metodu

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans İleri Mühendislik Matematiği ve Modelleme

 • Yüksek Lisans Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri

 • Lisans Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Lisans Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Lisans Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Yüksek Lisans Sanayide Enerji Yönetiminin Esasları

 • Lisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Yüksek Lisans Yakıtlar, Yanma ve Hava Kirliliği

 • Yüksek Lisans İleri Isı Işınımı

 • Lisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı