Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Passive thermal management of a simulated battery pack at different climate conditions

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.158, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transient thermal response of phase change material embedded with graphene nanoplatelets in an energy storage unit

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.133, sa.2, ss.907-918, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Size-dependent thermal properties of multi-walled carbon nanotubes embedded in phase change materials

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.132, sa.1, ss.631-641, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINATION OF THERMAL PROPERTIES OF A82 ORGANIC PHASE CHANGE MATERIAL EMBEDDED WITH DIFFERENT TYPE NANOPARTICLES

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.38, sa.2, ss.75-85, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Wedge type vaned diffuser flow measurements in a low speed centrifugal compressor

JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, cilt.67, sa.10, ss.788-796, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computation of flow in a target flowmeter

JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, cilt.67, sa.9, ss.697-702, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı Erime Sıcaklıklarına Sahip Grafen Nanoparçacık Katkılı Faz Değiştiren Madde Kompozitlerinin Isıl Cevaplarının Araştırılması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.504-517, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grafen Nanoparçacık Boyutunun Katkılanan Faz Değişken Malzemelerin Termal Özelliklerine Etkisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.123-134, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Improvement of Affecting Parameters to Synthesis Grafene Oxide by Hummer Method

Cumhuriyet Science Journal, cilt.38, ss.674-680, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of Rheological Behavior of Water-Based Graphene Oxide Nanofluids

Cumhuriyet Science Journal, cilt.38, sa.3, ss.158-165, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

IMPROVEMENT OF INCORRECT VELOCITY VECTORS IN PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY USING ORDER STATISTICAL METHOD

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17), Konya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2017, ss.30

Heat Transfer Performance of Water Based Nanofluids Containing Various Types of Metal Oxide Nanoparticles in an Air-Cooled Microchannel Heat Exchanger

16th IEEE InterSociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Mayıs - 02 Haziran 2017, ss.1-5 identifier identifier

SU TABANLI GRAFEN OKSİT NANOAKIŞKANININ REOLOJİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

12.ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016

Thermal Property Investigation of Multi Walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) Embedded Phase Change Materials (PCMs)

15th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm), Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.639-644 identifier identifier

Experimental Investigation of Transient Thermal Response of Phase Change Material Embedded by Graphene Nanoparticles in Energy Storage Module

15th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm), Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.645-651 identifier identifier

The Synthesis and Thermal Conductivity of Graphene Nanoribbons based Nanofluids

11th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2015

Thermal Properties of Organic Phase Change Material Embedded with Carbon Based Nanoparticles

11th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2015

Ahmed Modeli Üzerindeki Akış Yapısının İncelenmesi

III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2010

Atardamar Daralmalarının Basınç Kaybına Olan Etkisi

IV. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008

Farklı Silindir Düzenlemeleri İçin Buz Oluşumunun Sayısal Olarak İncelenmesi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007

Düşük Reynolds Sayılı Akışlar İçin Uygun Hedef Akışölçer Modelinin Belirlenmesi

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2005