Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MODERNLEŞME SÜRECİNDE YAŞLILIK DÜŞÜNCESİNİ DEĞİŞTİREN OLGULAR- TOPLUMSAL YAŞAMIN KIYISINDA KALAN YAŞLILAR -

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.44, no.2, pp.276-298, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Temel İnsani Değerler ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.61-74, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Disabled People's View Towards Being Disabled And Their Approach Towards Religion

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.22, no.3, pp.1457-1482, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE ENGELLİLER

Turkish Studies, vol.13, no.18, pp.1323-1342, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TANRI TASAVVURU İLE ENGELLİĞE YÖNELİK TUTUMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.8-21, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies, no.57, pp.341-358, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

FERÎDÜDDİN ATTÂR IN PENDNÂME SİNDE DİN VE TOPLUM

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.8, pp.271-288, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

DÜNDEN BUGÜNE KÜLTÜRÜMÜZDE KORUYUCU AİLE HİZMETLERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies, vol.10, pp.875-900, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yetiştirme Yurdundan Aynlanların Sosyalleşme ve Toplumla BütünleşmeDurumları Sivas Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, vol.16, no.1, pp.119-134, 2015 (Other Refereed National Journals)

YETİŞTİRME YURDUNDAN AYRILANLARIN SOSYALLEŞME VE TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME DURUMLARI SİVAS ÖRNEĞİ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.119-134, 2015 (Other Refereed National Journals)

GELENEKSEL GENİŞ AİLEDEN ÇEKİRDEK AİLEYE GEÇİŞ SÜREÇİNDE BOŞANMASORUNU VE DİN

Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, vol.6, no.26, pp.588-602, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI’NIN SON DÖNEMLERİNDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN KURULAN SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.36, no.2, pp.1-27, 2012 (Other Refereed National Journals)

NURETTİN TOPÇU’NUN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE DEVLET VE DEMOKRASİ

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.460-485, 2010 (Other Refereed National Journals)

İSLAM’DA İBADETLERİN SOSYAL FONKSİYONU

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.355-370, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Hizmet Açısından Daru’r Raha Vakfı

Her Yönüyle Sivas Kongresi’xxnin 100. Yılında Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.511-519

HZ. ÖMER’İN FARKLI SOSYAL KESİMLERLEOLAN İLİŞKİSİ

ULUSLARARASI hZ. ÖMER SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.477-490

CEMEL VAKASININ DİN SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hz. Aişe Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 - 30 April 2016, pp.147-164

TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE ÇEVRE BİLİNCİ

ÇEVRE VE AHLAK SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 04 October 2013, pp.269-283

Books & Book Chapters

Kansere Sosyolojik Bakış

in: Her Yönü İle Kanser, Prof. Dr. Hilmi Atasven, Doç. Dr. Koray Sayın, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.617-630, 2020 Sustainable Development

Toplumsal Sorunların Çözümü:Eğitim

in: Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Yılmaz DAŞLI, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.29-49, 2019

SOSYAL BİR SORUN OLARAK ALKOL/MADDE VE TEKNOLOJİ/DİJİTAL BAĞIMLILIĞI

in: SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, Yılmaz Daşlı, Editor, Anı Yayncılık, Ankara, pp.269-292, 2019

OSMANLI’DA SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞİMİ VE KURUMSAL YAPI

in: SOSYAL HİZMET TARİHİ, Özge Özgür Bayır, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-28, 2017

GÖÇMENLER SIĞINMACILAR VE MÜLTECİLERLE SOSYAL HİZMET

in: ADLİ SOSYAL HİZMET YAKLAŞIM VE MÜDEHALE YAKLAŞIM VE MÜDAHALE, Didem YÜCEL - M. Burak GÖNÜLTAŞ, Editor, Nobel Akedemik Yayıncılık, Ankara, pp.259, 2016 Sustainable Development

Çevre Sorunları ve Dindarlık İlişkisi.

Cumhuriyet Ünv Yayınları, Sivas, 2012