Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MODERNLEŞME SÜRECİNDE YAŞLILIK DÜŞÜNCESİNİ DEĞİŞTİREN OLGULAR- TOPLUMSAL YAŞAMIN KIYISINDA KALAN YAŞLILAR -

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.44, sa.2, ss.276-298, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel İnsani Değerler ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.61-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Disabled People's View Towards Being Disabled And Their Approach Towards Religion

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, sa.3, ss.1457-1482, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE ENGELLİLER

Turkish Studies, cilt.13, sa.18, ss.1323-1342, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TANRI TASAVVURU İLE ENGELLİĞE YÖNELİK TUTUMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.8-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.57, ss.341-358, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FERÎDÜDDİN ATTÂR IN PENDNÂME SİNDE DİN VE TOPLUM

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.8, ss.271-288, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÜNDEN BUGÜNE KÜLTÜRÜMÜZDE KORUYUCU AİLE HİZMETLERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Turkish Studies, cilt.10, ss.875-900, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetiştirme Yurdundan Aynlanların Sosyalleşme ve Toplumla BütünleşmeDurumları Sivas Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, cilt.16, sa.1, ss.119-134, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YETİŞTİRME YURDUNDAN AYRILANLARIN SOSYALLEŞME VE TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME DURUMLARI SİVAS ÖRNEĞİ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.119-134, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GELENEKSEL GENİŞ AİLEDEN ÇEKİRDEK AİLEYE GEÇİŞ SÜREÇİNDE BOŞANMASORUNU VE DİN

Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, cilt.6, sa.26, ss.588-602, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI’NIN SON DÖNEMLERİNDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN KURULAN SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.36, sa.2, ss.1-27, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NURETTİN TOPÇU’NUN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE DEVLET VE DEMOKRASİ

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.460-485, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İSLAM’DA İBADETLERİN SOSYAL FONKSİYONU

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.355-370, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Hizmet Açısından Daru’r Raha Vakfı

Her Yönüyle Sivas Kongresi’xxnin 100. Yılında Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.511-519

HZ. ÖMER’İN FARKLI SOSYAL KESİMLERLEOLAN İLİŞKİSİ

ULUSLARARASI hZ. ÖMER SEMPOZYUMU, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.477-490

CEMEL VAKASININ DİN SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hz. Aişe Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016, ss.147-164

TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE ÇEVRE BİLİNCİ

ÇEVRE VE AHLAK SEMPOZYUMU, Gaziantep, Türkiye, 04 Ekim 2013, ss.269-283

Kitap & Kitap Bölümleri

Kansere Sosyolojik Bakış

Her Yönü İle Kanser, Prof. Dr. Hilmi Atasven, Doç. Dr. Koray Sayın, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.617-630, 2020

Toplumsal Sorunların Çözümü:Eğitim

Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Yılmaz DAŞLI, Editör, ANI YAYINCILIK, Ankara, ss.29-49, 2019

SOSYAL BİR SORUN OLARAK ALKOL/MADDE VE TEKNOLOJİ/DİJİTAL BAĞIMLILIĞI

SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, Yılmaz Daşlı, Editör, Anı Yayncılık, Ankara, ss.269-292, 2019

OSMANLI’DA SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞİMİ VE KURUMSAL YAPI

SOSYAL HİZMET TARİHİ, Özge Özgür Bayır, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-28, 2017

GÖÇMENLER SIĞINMACILAR VE MÜLTECİLERLE SOSYAL HİZMET

ADLİ SOSYAL HİZMET YAKLAŞIM VE MÜDEHALE YAKLAŞIM VE MÜDAHALE, Didem YÜCEL - M. Burak GÖNÜLTAŞ, Editör, Nobel Akedemik Yayıncılık, Ankara, ss.259, 2016

Çevre Sorunları ve Dindarlık İlişkisi.

Cumhuriyet Ünv Yayınları, Sivas, 2012