General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Finans Ve Bankacılık Bölümü, Bankacılık Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

46
UN Sustainable Development Goals