Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İç Kontrol, İç Denetim ve Bağımsız Denetim İlişkisi

Van Yüzüncü Yılı İktisadi İdari Bilimler Dergisi, ss.82-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship Between Financial Performance Of Banks and Stock Revenues Panel Data Analysis

Journal of Applied Finance & Banking, cilt.5, ss.171-183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Sağlamasında Stratejik Maliyet Yöntemleri ve Hedef Maliyetleme Yaklaşımı

AL FARABİ 6TH İNTERNATİONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCE, Adana, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.229-241

Kitap & Kitap Bölümleri

NEW BUSINESS MODELS AND SOCIAL INNOVATIVENESS

Contemporary approachesin Businesses, Süleyman Uyar, Editör, IJOPEC Publication, Londrina, ss.69-80, 2019