Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık Ve Finans Bölümü

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü

Courses

 • Undergraduate Banka ve Sigorta Muhasebesi

 • Postgraduate Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

 • Postgraduate Banka ve Sigorta İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Undergraduate Envanter - Bilanço

 • Undergraduate Muhasebe - II

 • Undergraduate Muhasebe - II

 • Undergraduate Envanter Bilanço

 • Postgraduate Banka ve Sigorta İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Undergraduate Muhasebe - II

 • Undergraduate Maliyet Muhasebesi

 • Undergraduate Envanter - Bilanço

 • Undergraduate Maliyet Muhasebesi

 • Undergraduate Banka ve Sigorta Muhasebesi

 • Undergraduate Temel Muhasebe Bilgileri

 • Postgraduate Proje Yönetimi

 • Undergraduate Envanter Bilanço

 • Postgraduate Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

 • Undergraduate Muhasebe - II

 • Postgraduate Muhasebe Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Muhasebe Teorileri

 • Undergraduate Muhasebe - I

 • Undergraduate Maliyet Muhasebesi - I

 • Undergraduate Muhasebe - I

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Muhasebe - I

 • Postgraduate Maliyet Muhasebesi Seçilmiş Konular

 • Undergraduate Maliyet Muhasebesi - II

 • Undergraduate Muhasebe - I

 • Postgraduate İşletme Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Yönetim Muhasebesi

 • Undergraduate Muhasebe - II

 • Undergraduate Enflasyon Muhasebesi

 • Undergraduate Yönetim Muhasebesi

 • Postgraduate İşletmelerde Yönetim Muhasebesi Uygulamaları - I

 • Undergraduate Yönetim Muhasebesi

 • Undergraduate Envanter - Bilanço

 • Undergraduate Envanter - Bilanço

 • Undergraduate Envanter - Bilanço

 • Undergraduate Envanter - Bilanço