Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1984 - 1988 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1981 - 1984 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1975 - 1980 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1988 Doktora

  Kırka (Eskişehir) yöresi volkanosedimanter oluşumlarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1984 Yüksek Lisans

  Emet Neojen gölsel besininin jeolojik ve mineralojik-petrografik incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce