Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neojen yaşlı Emet gölsel volkanosedimanter baseninin mineralojik-petrografik incelenmesi: Neoformasyon minerallerinin oluşumu ve dağılımı

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.14, ss.45-61, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Emet gölsel Neojen baseninin jeolojik incelenmesi (Hisarcık güneyi)

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.12, ss.39-52, 1985 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License