Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLANLARDA İRRİTABL BARSAK SENDROMU SIKLIĞI

5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020, İzmir, Turkey, 06 February 2020

Sivas Merkezdeki Doktorların D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliğinde Tedavi Yaklaşımları

Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR 16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Online, Turkey, 26 November 2020

Bir Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Benlik Saygılarının Bemas-T Ölçeği İle Karşılaştırılması

19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 17 September 2020, pp.959-960

Books & Book Chapters

Mikrobiyota

in: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bugünden Yarına, Hayata Uygulama, Serpil Demirağ, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.173-205, 2020

Bağımlılığın Yasal Yönü

in: Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular, Serpil Demirağ, İlhami Ünlüoğlu, Ufuk Katkıcı, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.161-175, 2016